Week van de werkstress: gratis webinars over stress en verbinding

Van 13 tot en met 17 november 2023 is het de Week van de Werkstress. Een themaweek om te ontdekken wat jij kan doen om jezelf, je collega’s of medewerkers te helpen.

Een thema dat ons nauw aan het hart ligt want, werk hoeft immers helemaal niet stressvol te zijn en toch toont de werkbaarheidsmonitor van de SERV aan dat ruim een derde (36,1%) van de Vlaamse werknemers af te rekenen hebben met problematische werkstress.

Het subthema van deze awareness week dit jaar draait rond (ver)binding. Tryangle beschouwt zowel welzijn & veerkracht (in de strijd tegen negatieve stress) als connectie & samenwerking (in een positieve bedrijfscultuur) als belangrijke pijlers om te komen tot werkgeluk in een omgeving waar iedereen het beste van zichzelf kan geven. Wij ondersteunen daarom zowel individuele medewerkers, leidinggevenden, management teams en beslissingnemers binnen organisaties met hands-on trainingen of overkoepelende strategiën om uitdagingen rond deze thema’s succesvol te laten verlopen.

Hoe ondersteunen wij dan precies onze klanten met werkgeluk- en welzijnsinterventies?

 

Connectie en samenwerking – top-down & bottom-up

Cultiveren van welzijn en werkgeluk in organisaties begint met het creëren van een bedrijfscultuur waarin verbinding en samenwerking optimaal mogelijk zijn. Voor organisaties die streven naar een positieve bedrijfscultuur en de best mogelijke teaminteracties, bieden wij een scala aan diensten die de connectie binnen teams helpen versterken.

Veel organisaties én medewerkers vragen zich vandaag af hoe je verbinding kan maken en behouden in een sterk gedigitaliseerde werkomgeving waarin de druk steeds meer toeneemt. Het blijf je geconnecteerd met collega’s en de organisatie en hoe zorg je dat iedereen op de hoogte blijft van elkaars bijdrage?

Teams met een sterke verbinding ervaren meer werkplezier en een veiligere omgeving om te groeien, vragen te stellen, fouten te maken, te leren van anderen en dus beter te presteren. Wanneer deze verbinding wordt verstoord, bijvoorbeeld door veranderingen, psychologische onveiligheid of uitdagingen bij hybride of remote werken, kan dit leiden tot heel wat werkstress en andere negatieve gevolgen.

Hoe helpen wij onze klanten?

Top-down benadering: Het bouwen van een veerkrachtige en flexibele samenwerkingsomgeving begint met het creëren van een atmosfeer waarin psychologische veiligheid, waardering, vertrouwen, respect en authenticiteit gedijen. Wij helpen organisaties bij het smeden van zo’n cultuur door de juiste strategische keuzes te ondersteunen en uit te rollen. Maar ook leidinggevenden spelen een cruciale rol in dit proces, dus begeleiden we hen graag met de nodige tools en tips. Onze workshops over mensgericht leiderschap, intergenerationele samenwerking, effectieve digitale en hybride teamdynamiek, vertrouwen en psychologische veiligheid helpen leiders niet alleen bij het optimaliseren van teamrelaties, maar ook bij het bevorderen van zowel werkplezier als prestaties.

Vanuit het bottom-up perspectief bekeken dragen natuurlijk ook medewerkers zelf elke dag bij aan sterke uitwisseling en positieve relaties op de werkvloer. Wij bieden op vraag van organisaties aan hun individuele medewerkers dan ook de nodige tips en technieken om van een team op papier ook een (h)écht team te maken. Denk maar aan (thematische) teambuildings of interactieve workshops omtrent (non-verbale) communicatie, constructieve feedback, vergadertechnieken, waardering, inclusie en culturele verschillen, waardering, ongewenst gedrag, conflicthantering, …

 

Stress, welzijn en veerkracht – top-down & bottom-up

Stress heeft in se flink wat positieve kanten, maar enkel op voorwaarde dat na een korte periode van stress weer voldoende kan hersteld worden.  Het mag echter duidelijk zijn dat te veel stress voor heel wat problemen kan zorgen. Negatieve stress en verhoogde werkdruk kunnen leiden tot verminderde productiviteit (presenteïsme), absenteïsme (burn-out en andere aandoeningen) en verloop. 

Werken aan well-being werkt pas echt wanneer het de curatieve aanpak kan overstijgen en alle actoren actief en preventief met welzijn en stressgerelateerde klachten omgaan.  

Hoe helpen wij onze klanten?

Top-down: Een corporate well-being aanpak omvat alle informatie en tools die een bedrijf ter beschikking kan stellen rond vitaliteit en gezonde gewoonten voor lichaam en geest. Enerzijds ter verbetering van de gezondheid, veerkracht en prestaties van teams maar tegelijkertijd ook ter preventie van stress en burn-out problemen. Begrijpen wat negatieve stress doet met medewerkers helpt leidinggevenden ook om vroege signalen te herkennen en erger te voorkomen en een sterk welzijnsbeleid biedt eveneens begeleiding voor management en leidinggevenden om constructief om te gaan met de veerkrachtdialoog, uitval en re-integratie. Wij helpen bedrijven en teams met actieplannen en advies voor een overkoepelende en duurzame welzijnsaanpak, maar ook met praktische en informatieve trainingen rond stress, veerkracht en (mentaal) welzijn voor bijvoorbeeld leidinggevenden en HR managers.

Bottom-up: Medewerkers ondersteunen in hun individuele fysieke en mentale welzijn zorgt er dan weer voor dat zij zelf sterker in hun schoenen staan. Als organisatie kan je jouw werknemers een handje helpen om hun vitaliteit en veerkracht te vergroten door hen nuttige inzichten en tools aan te reiken. Zo bieden we heel wat welzijnsinterventies waarin we medewerkers inspireren omtrent de symptomen van negatieve stress en hoe ze hun weerbaarheid kunnen verhogen met behulp van allerlei gezonde copingmechanismen, of hoe ze bijvoorbeeld met pauze, beweging, ademhaling, mindfulness en energiegevers aan de slag kunnen, …

 

Wil je meer weten over onze aanpak of onze concrete diensten? Dan vind je hieronder extra informatie terug, maar ook enkele vrijblijvende smaakmaker-webinars om ons beter te leren kennen!

Werken aan welzijn en werkgeluk met Tryangle

Tryangle biedt verschillende diensten (zowel offline als online training, consulting, coaching, teambuilding en inspiratie zoals keynotes, webinars en blogs) rond alle mogelijke deelthema’s van welzijn en werkgeluk, en dus ook rond veerkracht, stress en burn-out. Wil je meer weten over wat wij nog meer zouden kunnen betekenen op vlak van corporate well-being en happiness at work voor jouw organisatie en jouw collega’s?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je maar al te graag te woord. Of download onze folder en krijg een overzichtelijk beeld van al onze diensten en thema’s.

Gratis on-demand webinar

Stress en burn-out preventie: Eigen stresssignalen en die van anderen herkennen“.

Tryangle webinar Griet Deca
Steeds meer werknemers worstelen met aanhoudende overbelasting en stress. Onderzoek toont aan dat bijna 30% van de Belgische werknemers een (hoog) risico loopt op burn-out! Wie uitvalt, is vaak voor langere tijd arbeidsongeschikt.
Een vroege detectie en preventie van stress kan heel wat problemen voorkomen. Zowel op individueel vlak als binnen een team of organisatie is het immers mogelijk om tekenen van toxische stress te (h)erkennen en bespreekbaar te maken en op die manier aan primaire en secundaire preventie te doen. En dit is precies wat aan bod komt in dit webinar.
Chief Happiness Griet Deca zet de belangrijkste inzichten op een rijtje zodat je stress en burn-out beter leert begrijpen, kan herkennen en effectief kan aanpakken.

Training “Stress intomen = burn-out voorkomen”

Wil je graag jouw medewerkers dieper in het thema laten duiken? Dan is deze in-company dagtraining zeker een aanrader.

Na een analyse van het effect van stress op ons lichaam en spontane reacties op stress, zoomen we in op gezondere kanaliseringstechnieken. Je ontdekt op welke manier je bewust kan omgaan met stress-signalen en leert op een minder stresserende manier naar de realiteit kijken. We onderzoeken de verschillende fases in een burn-outproces en geven tips om burn-out te voorkomen en te genezen.
Door middel van oefening en experiment ontdek je hoe je je veerkracht kan verhogen, hoe je stress kan voorkomen en opvangen en hoe je werkelijk tot rust kan komen. Een must voor iedereen die geconfronteerd wordt met negatieve stress.

You might be interested in …