SUBSIDIE-MOGELIJKHEDEN

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Wil jij aan de slag om het welzijn en het werkgeluk van jouw medewerkers te ondersteunen? Dan is er goed nieuws!
De welzijnsinterventies van Tryangle komen immers in aanmerking voor heel wat subsidiemogelijkheden. Hieronder kan je ze allemaal ontdekken.

Enkele subsidiemogelijkheden op een rijtje

In België/Vlaanderen bestaan heel wat mogelijkheden om financiële ondersteuning te ontvangen bij het investeren in het mentale en fysieke welzijn van medewerkers:

– KMO-Portefeuille 
– Werkbaarheidscheques 
– Sectorfondsen
– ESF-oproepen

Hieronder kan je meer details nalezen over alle opties.

Vind je jouw sectorfonds of bedrijfsvorm niet terug? Wij zoeken het graag voor je uit.
Neem contact met ons op !

KMO-Portefeuille (DV.O225498)

De KMO-Portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Tryangle is gecertificeerd, wat betekent dat wanneer je een opleiding boekt in het kader van onderstaande topics, deze kan gesubsidieerd worden via KMOP.

Opleidingen in het kader van personeelsmanagement:
Het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics:
– arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen;
– competentiebeleid;
diversiteit- en non-discriminatiebeleid;
evaluatie- en functioneringsbeleid;
– 
personeelsplanning;
– 
sociale wetgeving. 

Meer weten?

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profit en social profit sector tot € 9.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Naar aanleiding van de coronacrisis worden de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers.

Alle nuttige info nalezen? Klik hier!

Partnership met Cevora (PC200)
Opleidingspremies voor bedrijven.
Volgden uw bedienden een betalende en/of interne opleiding? Cevora betaalt een deel van uw uitgaven terug. Met een minimum aan administratie. Combineer deze financiële steun ook met andere voordelen.
Partnership met Logos (PC226)
Bekijk het gratis opleidingsaanbod van LOGOS of  organiseer een opleiding met een opleidingsverstrekker van uw keuze. Als werkgever van het Paritair Comité 226 kunt u een financiële tussenkomst aanvragen voor opleidingen die u zelf voor uw bedienden organiseert om zo een deel van de gemaakte kosten te recupereren.
Partnership met Co-Valent (PC116 en PC207)
Organiseert uw bedrijf zelf opleidingen of werkt u samen met een eigen opleidingsverstrekker? Als u werkgever bent in de sector chemie, kunst- stoffen of life sciences (RSZ kengetal 087) en uw werknemers zijn tewerk-gesteld in paritair comité 116 of 207, kan u voor deze kosten een tussenkomst aanvragen bij Co-valent.
Partnership met Mtech +(PC209)
Indien uw werknemers een opleiding (op maat of in een open aanbod) volgen die zowel in het bedrijf als elders kan plaatsvinden, komt mtech+ tussen in de lesgeverskost.
Partnership met Mtech +(PC209)
Indien uw werknemers een opleiding (op maat of in een open aanbod) volgen die zowel in het bedrijf als elders kan plaatsvinden, komt mtech+ tussen in de lesgeverskost.
Andere sectorfondsen
Er zijn natuurlijk nog véél meer sectorfondsen (Liberform, Constructiv, Educam, Alimento, Epos, …), elk met hun eigen voorwaarden en subsidie limieten.
Informeer je zeker rechtstreeks bij jouw sectorfonds of paritair comité ivm de voorwaarden tot extra financiering van je opleiding en neem gerust contact op met ons om te ontdekken hoe we hierbij kunnen aansluiten met een aanbod op maat.