De ROI van welzijn en geluk op het werk

Tryangle krijgt als dienstverlener, die organisaties en hun medewerkers begeleidt met advies en training voor meer welzijn en geluk op het werk, heel vaak de vraag “wat levert het op?”.
Natuurlijk is het niet makkelijk te becijferen, want elke organisatie, elk team, heeft zijn eigen uitdagingen, omgevingsfactoren en opportuniteiten.

Echter, dàt er een positief effect is staat volledig buiten kijf. Dat ondervinden wij niet alleen dagelijks, samen met onze klanten, maar dat blijkt ook objectief uit de indrukwekkende reeks (wetenschappelijke) onderzoeken die de laatste jaren werd gevoerd. Vanuit die optiek mag het duidelijk zijn: inzetten op welzijn en werkgeluk (en alle onderliggende thema’s die hieraan bijdragen) is geen kost maar een heuse investering met een sterke ROI.

In dit blogartikel geven we je een concreet overzicht van de voordelen en de return van investeren in welzijn en geluk op het werk. Zo geven we je tevens de nodige munitie om een eigen business case te bouwen om jouw eigen baas, collega’s of management team te overtuigen van het belang ervan.

Concreet aan de slag voor meer welzijn en werkgeluk?

Onze webinars over werkgeluk thema’s
Grijp je kans en volg onze gratis inspiratiewebinars of online trainingen op onze kalender
Meer weten
Opleiding werkgeluk ambassadeur
Geef je interne welzijn- en werkgeluk ambassadeur een theoretisch en wetenschappelijk kader.
Meer weten
Op zoek naar inspiratie of praktische ondersteuning?
Ontdek hoe Tryangle je team of organisatie kan begeleiden met concrete interventies.
Meer weten

Voordeel #1: Het oplossen en voorkomen van problemen op de werkvloer

In eerste instantie zorgt een welzijns- en werkgeluk aanpak ervoor dat heel wat actuele uitdagingen op de werkvloer kunnen aangepakt (curatieve effecten) of zelfs helemaal vermeden worden (preventieve effecten).

Dat de werkvloer nog met heel wat uitdagingen geconfronteerd wordt illustreren we trouwens in dit blogartikel met cijfers vanuit de markt, maar voor jouw eigen afdeling of organisatie kunnen concrete eigen cijfers omtrent verloop, absenteïsme of KPI’s van tevredenheidsenquêtes natuurlijk een specifieker beeld schetsen over mogelijke pijnpunten.

Een corporate well-being of werkgeluk beleid helpt deze pijnpunten aanpakken en de daaraan gelinkte negatieve effecten, kosten of productiviteitsverlies te reduceren of vermijden. Onderzoek toont onder andere aan dat inzetten op (componenten van) werkgeluk volgende effecten kan hebben:

 • Stress vermindert met -38% (Robert Half)
 • Burn-outs nemen af met -125% (HBR)
 • Een daling in het verloop met -22 % (Effectory) en tussen -18% en -43% (Gallup)
 • Daling van -81% absenteïsme (Gallup)
 • -64% minder ongevallen (Gallup)
 • -41% minder defecten (Gallup)
 • -28% minder diefstallen (Gallup)

Voordeel #2: Welzijn en werkgeluk als ultieme “shock absorber”

Resultaten van FridayPulse aan de start van 2021 onthulden zeer boeiende resultaten, die voor happiness at work believers natuurlijk geen verrassing zijn. De wekelijkse “happiness data” van organisaties die inzetten op welzijn en werkgeluk tonen aan dat deze bedrijven op een veel veerkrachtigere manier konden navigeren doorheen de onvermijdelijke uitdagingen die de pandemie met zich meebracht.

De cijfers op de onderstaande grafiek tonen ‘hoe goed medewerkers zich in hun vel voelden’ voor een algemene populatie van bedienden uit de UK (benchmark: the Annual World Happiness Report) in vergelijking met FridayPulse klanten (die inzetten op werkgeluk).

Aan de schok van een dergelijke wereldwijde uitdaging valt natuurlijk niet te ontkomen. ‘Happy organisaties’ herstelden echter vier keer sneller na de eerste golf en konden zelfs de negatieve impact van de tweede golf volledig vermijden. Het mag niet verbazen dat wie zich beter in zijn vel voelt beter met uitdagingen kan omgaan, maar ook op organisatie-vlak wordt de cumulatieve veerkracht en een ‘samen sterk’ team-vibe vertaald in hulpvaardigheid, inzet, oplossingsgericht denken, innovativiteit en flexibiliteit om doorheen moeilijke omstandigheden door te zetten.

Voordeel #3: Werken aan werkgeluk zorgt voor positieve effecten

Er is daarnaast ook enorm veel bewijsmateriaal te vinden vanuit business cases en wetenschappelijk onderzoek die aantonen welke meerwaarde welzijn en werkgeluk kan opleveren:

 • Toename in verkopen: +18% (Gallup) tot +37% (Achor)
 • +13% (Oxford), +31% (Achor) tot +50% (iOpener) stijging in productiviteit
 • +28% meer doelgericht werken (Effectory)
 • Medewerkers rapporteren +180% meer energie (iOpener)
 • +50% meer motivatie (iOpener)
 • +86% in creativiteit (UC Berkeley)
 • +300% innovatie (HBR)
 • De prestaties van de organisatie nemen toe met +26% (Effectory)
 • Ondernemingen boeken +23% meer winst (Gallup)
 • Organisaties met gelukkige medewerkers die hun aandacht voor corporate well-being in de verf zetten trekken meer talent aan (MIT)
 • Gelukkige medewerkers zijn 8x meer geneigd om bij de organisatie aan de slag te blijven (MckKinsey & Company) en de wens om te zoeken naar werk neemt af wanneer de werktevredenheid toeneemt (Glassdoor & Indeed)
 • De klantentevredenheid en -getrouwheid neemt toe met +10% (Gallup)

Door te investeren in een positieve employee experience kunnen organisaties een totale besparing realiseren van 12.6% van hun omzet.

PwC onderzocht ‘The benefits of investing in people’ en kwam tot de conclusie dat organisaties een stevige besparing kunnen realiseren (die oploopt tot maar liefst 12.6% van hun omzet) door te investeren in componenten die bijdragen aan een positieve employee experience en daardoor absenteïsme en verloop reduceren en productiviteit doen toenemen.

Voordeel #4: De beste beursprestaties vind je bij de “best places to work” 

Niet alleen Harvard Business Review refereerde in 2017 naar het feit dat organisaties die inzetten op duurzame employee experience +53% meer ROI op de aandelenkoers realiseren versus de S&P500, maar ook Seekingalpha ging napluizen hoe het zat met de prestaties van aandelen van de Top 40 beursgenoteerde bedrijven met een Glassdoor’s “best places to work” rating. Ook zij kwamen mid 2019 tot de overduidelijke conclusie dat deze “best places to work” significant veel presteren beter dan de markt!

78% van de organisaties in de Top 40 doen individueel beter dan de S&P500. Als gecombineerde portfolio zorgde deze Top 40 zelfs voor +183% return over de periode van 5 jaar en doen daarmee maar liefst 4x beter dan de +43% groei van de S&P500.

In dit artikel in de Financial Analysts Journal (oktober 2021), publiceerden onderzoekers eveneens cijfers omtrent de lange termijn stock returns.

Zij vonden een abnormaal hoge return van een extra +0.2% per maand. Dat vertaalt zich in 13% meer return dan het gemiddelde op 5j, 27% meer na 10j en 62% meer na 20j.

Ook volgens De Neve en Ward is er niet alleen een impact op de productiviteit en prestaties van het bedrijf, maar is er daarnaast nog een zeer sterke correlatie tussen hoe mensen zich voelen over hun werkplek en de waarde van het bedrijf, de Return On Assets en de winstgevendheid (Wohasu 2023).

Naast de sterke correlatie concludeerden dezelfde onderzoekers tot slot nog dat er tevens een sterk voorspellend effect speelt nav beursprestaties: De top 100 organisaties met de beste well-being scores scoorden significant beter op de beurs in vergelijking met de klassieke S&P 500.

Samengevat:
Corporate well-being investeringen hebben een ROI van 1:3 tot 1:5

Corporate well-being is één van de grootste en populairste pijlers van een breder werkgeluk-beleid. Wat investeren in welzijn op het werk betreft kunnen de top-level cijferliefhebbers alvast deze noteren: Onderzoek toont aan dat elke euro die een organisatie investeert in het welzijn van medewerkers een return brengt van 3 tot 5 euro (Goetzel & Ozminkowski, 2008; Rath & Harter, 2010). En dan hebben we de andere werkgeluk sub-thema’s die het engagement en de motivatie van medewerkers op andere manieren aandrijven nog niet meegenomen in het verhaal.

Tot slot:
Een kwalitatieve blik op werkgeluk: case studies en best practices

Bovenstaande cijfers zijn slechts een greep uit de vele onderzoeken die er ondertussen wereldwijd zijn gebeurd. Cijfers uit één specifiek onderzoek hebben natuurlijk steeds bepaalde beperkingen, zijn gebaseerd op bepaalde sectoren of land, hebben specifieke startvoorwaarden, enz…. Daardoor is een exacte voorspelling van de ROI op een bepaalde maatstaf voor jouw organisatie natuurlijk moeilijk om te maken. Effecten kunnen minder sterk of net sterker zijn op de gekozen KPI. Weet daarenboven dat strategisch en duurzaam inzetten op meerdere werkgeluk-activiteiten trouwens leidt tot een multiplicatoreffect, waardoor de opportuniteiten eigenlijk legio zijn. Of nog, “the sky is the limit“.

Indien we met een kwalitatieve blik naar alle mogelijke opportuniteiten kijken, dan komen we tot een krachtig overzicht. Wanneer we massaal veel case studies bij elkaar nemen, gebaseerd op de prestaties en feedback van klanten (zowel de Tryangle klanten, als de klanten van alle internationale spelers van het Woohoo Unlimited netwerk), maar ook op inzichten uit vakliteratuur en de vele best practices, kunnen we enkel tot de conclusie komen dat welzijns- en werkgeluksinterventies tot een myriade van positieve effecten leidt.

Werkgeluk Case Studies

Toekomstperspectief

Het mag duidelijk zijn dat investeren in Corporate Well-Being en Happiness at Work niet alleen een nobel verhaal (‘the right thing to do’) maar vanuit business perspectief ook gewoon een slim verhaal is met heel wat argumenten én bewijsmateriaal waarom het de prestaties en de bottom line van organisaties positief beïnvloedt.

Het World Happiness Report van Indeed toont aan dat de meerderheid van de CEO’s (87%) in de US blijkbaar wel gelooft dat het investeren in Happiness at Work en Corporate Well-being hen een stevig voordeel kan opleveren, toch is er nog een stevige weg te gaan, aangezien slechts 35% er effectief in investeert…

Ook in België zien we een contrast, bijvoorbeeld wat mentaal welzijn betreft: 8/10 bedrijfsleiders geeft aan dat hun bedrijf duidelijke acties onderneemt om de stress op de werkvloer te verminderen. Echter, 47% van de werknemers zeggen dat het bedrijf waar ze voor werken een plan heeft om het mentale welzijn op de werkvloer te verbeteren (Acerta augustus 2022).

Aan de slag met werkgeluk

Kriebelt het om aan de slag te gaan met jouw eigen werkgeluk en/of dat van je collega’s?

Schrijf je vrijblijvend in voor één van de gratis webinars die binnenkort plaatsvinden. Sluit live aan en stel al je vragen of schrijf je tijdig in en bekijk het webinar op een voor jou gepast moment via de replay link.

Check onze kalender en
Schrijf je gratis in

Wil je zelf gericht, concreet en relatief snel inzetten op (welzijn) en werkgeluk in jouw organisatie? 

Maak gebruik van een interne werkgeluk ambassadeur!

Tryangle biedt een gerichte en hands-on opleiding om jouw ambassadeur van een sterk kader te voorzien met de wetenschappelijke basisprincipes en alle relevante theoretische kennis. Tevens wordt er meteen al een eigen plan van aanpak opgesteld. In november 2022 gaat een nieuwe driedaagse opleidingsreeks van start. Is jouw ambassadeur ook van de partij?

Corporate well-being and happiness at work ambassador training
Opleiding Corporate Well-Being & Happiness at Work Ambassador
Deze opleiding legt een stevig fundament op het gebied van welzijn op het werk en werkgeluk. Na het volgen ervan beschikken de deelnemers over allerlei praktische tools en een plan van aanpak voor de eigen werksituatie. De ideale springplank om structureel te werken aan een gelukkigere werkcultuur, zowel top down als bottom up.

Ontdek alle details en het volledige programma via onderstaande link.

(!) Schrijf je tijdig in en scoor een vroegboekkorting

Op zoek naar ondersteuning bij het realiseren van meer welzijn en werkgeluk in jouw organisatie? 

Tryangle begeleidt zowel medewerkers (bottom-up) als leidinggevenden, HR verantwoordelijken en het management team (top-down) om in te zetten op alle mogelijke componenten die bijdragen aan welzijn en werkgeluk.

Ontdek hoe Tryangle werkgeluk definieert en welke preciese drijfveren, pijlers en onderliggende thema’s kunnen zorgen voor een maximale return voor de organisatie. We vertellen het je aan de hand van de piramide van werkgeluk in dit artikel.

Maar je kan natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te ontdekken op welke manier we jouw specifieke vragen kunnen aanpakken.

Graag meer werkgeluk inzichten en concrete tips?  

E-book reeks werken aan werkgeluk

Download hier ons gratis e-book met concrete tips voor meer werkgeluk en je krijgt tevens toegang tot onze eerste en tweede editie met heel wat extra inzichten.

You might be interested in …