ONZE VISIE

Waarom werken aan welzijn en werkgeluk?

Investeren in een werkgelukstrategie biedt niet alleen een oplossing voor heel wat uitdagingen op de werkvloer, het werkt evenzeer – en zelfs nog sterker – als preventieve strategie.

Ervoor zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten zodat ze ze het beste van zichzelf kunnen geven in een ondersteunende bedrijfscultuur start een positieve spiraal qua prestaties en samenwerking die de ganse organisatie ten goede komt

De uitdaging: werken maakt ziek / gedemotiveerd

werkstress

De kranten staan er vol van en de cijfers zijn ondertussen alarmerend geworden. Het is niet zo fantastisch gesteld met de motivatie en de energie van onze Belgische werknemers.

De cijfers rond absenteïsme, burn-out en andere psychosociale aandoeningen swingen de pan uit.
Wie wel nog op het werk aanwezig is, worstelt niet zelden met stress, productiviteit of motivatie.

41%

voelt dagelijks werkstress

94%

heeft geen ‘werkbaar werk’

1/3

mist waardering op het werk

1/4

voelt zich onder druk gezet

1/5

vreest binnenkort uit te vallen met een burn-out

+11%

meer ziekteverzuim op middellange termijn

4/10

organisaties hebben een structureel welzijnsbeleid

53%

kan mentaal welzijn niet bespreken met de baas

41%

ervaart dagelijks stress op het werk

94%

heeft geen ‘werkbaar werk’

1/3

mist waardering op het werk

1/4

voelt zich onder druk gezet

1/5

vreest binnenkort uit te vallen met een burn-out

+11%

meer ziekteverzuim op middellange termijn

4/10

organisaties hebben een structureel welzijnsbeleid

53%

kan mentaal welzijn niet bespreken met de baas
Ook het engagement en de productiviteit van de Belgische werknemer staat op een zeer laag pitje (Gallup):
  • Niet alleen is slechts een schamele 11% van de medewerkers echt gemotiveerd,
  • de grote middenmoot (73%) is ‘aanwezig’ op het werk maar niet echt productief.
  • 17% van de groep is ‘actively disengaged’, openlijk haatdragend en werkt de organisatie en teamdoelstellingen zelfs tegen.

De oplossing: werken aan werkgeluk

Er is dus stevig werk aan de winkel. Werken aan welzijn en werkgeluk is het tegengif voor al deze hedendaagse uitdagingen op de werkvloer.

  • Werken aan welzijn en werkgeluk heeft trouwens een stevige ROI!
  • De wetenschap is er het er immers roerend mee eens: “Well-being and happiness at work drive performance”. 
  • Daarnaast is het van belang niet enkel een curatieve insteek aan te houden om de uitdagingen aan te gaan maar het ook preventief én positief aan te pakken.
  • Wanneer we durven te denken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werknemer en werkgever, liggen de opportuniteiten voor het grijpen.

Een ROI van 1:3

De financiële investering om te werken aan werkgeluk wordt nog te vaak van tafel geveegd als een kostenpost. Onterecht, want het gaat wel degelijk om een investering die een meetbare financiële return oplevert voor bedrijven die kiezen voor een duurzame aanpak.

Studies tonen immers een gemiddelde ROI aan voor uitgaven op vlak van werkgeluk van 1:3. 
In steeds meer case studies rapporteren organisaties duurzame resultaten door gerichte investeringen in welzijn en werkgeluk. Ook de internationale gegevens van Gallup leveren indrukwekkende cijfers op, zoals 21% meer verkoop, 22% meer productiviteit en 37% minder ziekteverzuim bij organisaties die werken aan welzijn en werkgeluk.

de ROI van werkgeluk

De impact van werkgeluk

Werkgeluk reikt veel verder dan enkel het tegengaan van negatieve ontwikkelingen zoals het vermijden van stress en burn-out, het verlagen van kosten verbonden aan absenteïsme en verloop of het verminderen van fouten en ongevallen.

Gelukkigere werknemers zorgen daarnaast ook voor een positieve spillover op enorm veel andere domeinen, zoals onder andere verbeteringen op vlak van teamwork en communicatie, hechtere samenwerking en sterkere relaties met klanten en leveranciers, hogere productiviteit, meer creativiteit en efficiëntie, meer optimisme, energie en veerkracht, betere employer branding, …

Meer weten over de ROI van welzijn en werkgeluk?
Ontdek de business case in dit blogartikel

Ben jij ook benieuwd welk rendement voor jouw organisatie mogelijk is?
Neem contact met ons op

Strategische aanpak

Toch zijn er enkele voorwaarden om de ROI ook effectief te kunnen verzilveren! Werken aan welzijn en werkgeluk mag nooit tot een ad hoc aanpak verworden. Daarnaast kan je niet aan de kers op de taart werken zonder goede fundamenten. Zonder aandacht voor de basiscomponenten rond werktevredenheid zal elk initiatief rond werkgeluk een losse flodder blijven.

Daarom zijn wij bij Tryangle voorvechters van de strategische aanpak. Net zoals de missie, visie en waarden van een organisatie, moet ook het thema werkgeluk geïntegreerd worden in het DNA van het bedrijf. Nadenken wat werkgeluk voor jouw organisatie betekent, en er passende keuzes in maken, is dus de boodschap.

Bedrijven die op een strategische manier op verschillende dimensies inzetten, zullen gemotiveerde werknemers aantrekken en kunnen houden. En gelukkige medewerkers in dienst hebben zal nooit contraproductief werken, integendeel. Dit zijn de organisaties die het verschil maken, vandaag en in de toekomst! Of zoals we bij Tryangle al langer zeggen en schrijven: the future belongs to the happy!

De Tryangle aanpak: Werkgeluk als totaalconcept

Organisaties kunnen het werkgeluk van hun medewerkers en de positieve impact ervan vergroten door in te zetten op verschillende bouwstenen. Bij Tryangle ontwikkelden we een piramidemodel met alle deelthema’s van werkgeluk die elk op hun eigen manier bijdragen aan een positieve en gelukkige bedrijfscultuur, zowel top-down vanuit de organisatie en leidinggevenden als bottom-up, vanuit de medewerkers zelf.
Het is cruciaal te weten op welke bouwstenen je moet inzetten. Enkel zo kan je ervoor zorgen dat medewerkers, leidinggevenden en directie zich goed in hun vel voelen en optimaal kunnen functioneren.

Het ultieme doel? Door op een duurzame, doordachte, consistente en passende manier aandacht te besteden aan de verschillende componenten van werkgeluk, creëer je een ijzersterk en authentiek employer brand en een positieve employee experience die je toelaten om als onderneming écht het verschil te maken.

Het Tryangle aanbod

Tryangle begeleidt ondernemingen en hun medewerkers met verschillende diensten en dit rond heel wat werkgeluk- en welzijnsonderwerpen. Je kan ons aanbod op twee manieren bekijken:

Ontdek onze diensten

Onze diensten omvatten zowel offline als online oplossingen onder de vorm van training, consulting, coaching, teambuilding, webinars, lezingen,… Onze try a different angle stijl steunt op learning-by-doing, beweging en fun, dus we maken er sowieso een bijzondere leerervaring van.

Meer weten over onze diensten

Ontdek onze thema’s

De piramide van werkgeluk leidt jou en je organisatie
in 7 thema’s naar een gelukkigere, productievere bedrijfscultuur met

▼ een aanbod voor organisaties, teams en leidinggevenden 
▲ interventies om medewerkers te ondersteunen.

Meer info over alle thema’s