PREVENTIE STRESS EN BURN-OUT

Stress en verhoogde werkdruk kunnen leiden tot verminderde productiviteit (presenteïsme) en absenteïsme (burn-out en andere aandoeningen). Werken aan well-being werkt pas echt wanneer het de curatieve aanpak kan overstijgen en alle actoren actief en preventief met welzijn en stressgerelateerde klachten omgaan.

Tryangle ondersteunt bedrijven bij de implementatie van een efficiënt en hands-on welzijnsbeleid.

Workplace Wellbeing Strategy

Welzijnsbeleid

Een corporate well-being aanpak combineert alle informatie en tools die een bedrijf ter beschikking kan stellen rond vitaliteit en gezonde gewoonten voor lichaam en geest. Tryangle helpt begrijpen en verduidelijken wat negatieve stress doet met medewerkers, maar informeert ook omtrent het tijdig herkennen van vroege signalen en erger voorkomen.

We ondersteunen organisaties bij het inzetten van welzijnstools (ter preventie van stress en burn-out maar ook ter verbetering van de gezondheid, veerkracht en prestaties van teams) en bieden eveneens begeleiding om constructief om te gaan met uitval en re-integratie. We werken samen een passend actieplan en indien nodig een welzijnsbeleid uit om welzijn op het werk te optimaliseren en duurzaam effectief te maken.

Meer weten? Contacteer ons!

Enkele opties om organisaties en leidinggevenden te ondersteunen rond welzijn en vitaliteit

Een welzijnsbeleid dat werkt: de geheimen onthuld
In deze sessie maken we deelnemers bewust van het belang van een geïntegreerd welzijnsbeleid, schetsen we het wettelijk kader en bieden we inspiratie en praktische handvaten voor sterke, samenhangende welzijnsinitiatieven voor vitale, geëngageerde, gezonde en productieve medewerkers.
Stress en burn-out herkennen
Stress (tijdig) herkennen en bespreekbaar maken
Langdurige ongezonde stress kan tot burn-out leiden en dat kan je maar beter voorkomen in je team. Zowel op individueel vlak als binnen een team of organisatie is het mogelijk tekenen van toxische stress te herkennen en erkennen, dit bespreekbaar te maken en op die manier aan primaire en secundaire preventie te doen. En dit is precies wat uitgebreid aan bod komt in deze sessie.
Re-integratie na langdurige afwezigheid
Wanneer werknemers gedurende een lange periode afwezig zijn door ziekte stelt dit een organisatie voor heel wat uitdagingen: Hoe lossen we dit intern of extern op? Hoe communiceer je met de afwezige en het team? Wat zegt de wet? Hoe zorg je ervoor dat een terugkeer vlot verloopt? Deze sessie biedt een heldere leidraad voor een succesvol re-integratiebeleid.
Welzijn op het werk: Mythe of realiteit?
Deze confronterende sessie over het belang van corporate well-being kan een geschikte manier zijn om management, leidinggevenden en/of medewerkers aan het denken te zetten over hun impact op het welzijn en geeft alvast heel wat do’s en don’ts mee voor sterke welzijnsinterventies.
De arbeidsdeal: digitaal deconnecteren
Digitalisering maakt veel mogelijk, maar brengt onbewust en ongewild ook vaak stress, concentratieverlies, uitputting of vervaging van grenzen tussen privé en werk met zich mee. In deze opleiding ontdek je alles over digistress, het belang van deconnecteren en heel wat tips voor een gezond(er) gebruik van digitale tools.
Duurzame ontwikkelingsdoelen realiseren door in te zetten op mensen
Wat zijn SDG’s en welke zijn van belang om mensgericht te werken? We gaan op zoek naar praktische manieren om de SDG’s een plaats te geven in jouw organisatie met de focus op o.a. duurzame loopbanen, diversiteit en inclusie en het streven naar gezonde mensen op een gezonde werkplek.

Nog meer mogelijkheden ontdekken?