Tryangle pioniert in België met de échte vierdagenwerkweek

In een wereld die voortdurend in beweging is, worden bedrijven uitgedaagd om zich aan te passen aan nieuwe normen en innovatieve benaderingen te omarmen om zowel het leven van hun werknemers als hun productiviteit te verbeteren.

Met trots kondigen we een bijzondere verandering aan binnen onze eigen organisatie!

Vanaf 1 september 2023 introduceert Tryangle namelijk de échte vierdaagse werkweek. Dit betekent dat het core team op onze payroll voortaan 32 uur per week zal werken in ruil voor de verloning van een full time job van 40 uur.

Een nieuw werkparadigma omarmen

De tijd dat succes alleen werd gemeten in termen van uitsluitend financiële groei is voorbij. Er is een andere kijk op werk ontstaan waarbij het moderne werklandschap stilaan naar een meer holistisch perspectief verschuift, waarbij de nadruk niet enkel ligt op winst, maar ook op duurzaam ondernemen en het welzijn en het werkgeluk van werknemers.

Dit is niet alleen de drijvende kracht van onze visie en core business waarmee we onze klanten helpen, we willen ook streven naar een gezondere, flexibelere en duurzamere werkomgeving voor onze eigen teamleden, zodat ze zich kunnen ontplooien, innoveren en voldoening vinden in hun functie.

Een internationaal succes  – leren van de pioniers

Over de hele wereld hebben bedrijven en landen geëxperimenteerd met de échte vierdaagse werkweek en de resultaten zijn ronduit opmerkelijk. Onderzoek en praktijkvoorbeelden tonen consequent aan dat door werknemers een kortere werkweek aan te bieden met behoud van hun voltijdse vergoeding, ze een betere geestelijke en fysieke gezondheid, een positievere werkinvulling en een grotere betrokkenheid ervaren. Hun werk past beter in hun leven.

Bovendien hebben deze initiatieven de mythe ontkracht dat minder werken leidt tot minder productiviteit. Integendeel, bedrijven hebben ontdekt dat de verkorte werkweek werknemers stimuleert om geconcentreerder en efficiënter te werken, wat leidt tot een stabiel prestatieniveau, zelfs met 20% minder uren. De verbeterde fysieke en mentale gezondheid en het verhoogde engagement leidt tot minder ziekteverzuim, lager verloop en betere werkprestaties waardoor de efficiëntie zelfs relatief sterker toeneemt en tot een verhoogde omzet heeft geleid. Ons verbaast het al lang niet meer dat werkgeluk leidt tot heel wat positieve spillover effecten voor organisaties.

Met andere woorden, een concept dat steeds meer aandacht en erkenning krijgt, maar vooral ook een positief verhaal, aangestipt door het feit dat de overgrote meerderheid van de medewerkers én bedrijven die deelnamen aan de pilot niet meer wil terugkeren naar het oude systeem.

Anders dan de Belgische aanpak

We pakken het hiermee ook nadrukkelijk anders aan dan het concept uit de Belgische arbeidsdeal, waarbij de 40 uur werktijd van medewerkers niet gereduceerd wordt tegenover het behoud van het loon, maar enkel verdeeld wordt over vier langere werkdagen van 10u.

De positieve effecten van flexibiliteit van werkplek en werktijden staan wat ons betreft niet ter discussie, maar we stellen ons wel vragen bij de Belgische aanpak en de potentiële gemiste kansen. Tevens tonen cijfers aan dat de Belgische bedrijven en medewerkers er niet echt warm voor lopen. Je kan er hier en hier meer over lezen.

Verrassende bronnen van en kijk op productiviteit

Hoe de prestaties op peil kunnen blijven met een 20% reductie in werktijd blijft voor velen toch een opmerkelijk en contra-intuïtief verhaal. Hoe is dat haalbaar?

Ten eerste biedt de vierdagenwerkweek een belangrijke kans om open en gedurfde gesprekken te voeren over presenteïsme en de échte toegevoegde waarde van het aanwezige talent. Of zoals Simon Ursell, de managing director van één van de deelnemende organisaties in het UK pilootproject formuleerde: “Veel mensen realiseren zich niet hoeveel tijd we verspillen op het werk.”.

De oplossing die we bij Tryangle gaan hanteren: de uitdaging aangaan met nodige openheid, creativiteit en een andere manier van werken. Er zijn trouwens heel wat mogelijke componenten waar verbeterde productiviteit kan gevonden worden: in sterkere communicatie, efficiënter vergaderen, goede technische tools, effectiever teamwork en talentenbeleid, verbeterde processen,…  Je kan er in dit artikel meer over lezen.

Ten tweede kunnen we anders tegen het begrip “productiviteit” gaan aankijken. Want wat doen medewerkers met de extra dag vrije tijd? En wat is de (maatschappelijke) waarde van de extra aandacht voor kinderen, zorg voor ouderen, vrijwilligerswerk en ander sociaal engagement? Of het effect van de voldoening, toegevoegde waarde en connectiegevoel uit de flexi-job of het bijberoep dat de medewerker in kwestie nu makkelijk(er) kan uitvoeren? Of wat met de impact van voldoende slaap en rust, de voordelen van mind wandering en de toegenomen creativiteit en inspiratie dankzij het kunnen najagen van hobby’s en andere interesses. Heeft dit uiteindelijk ook niet allemaal een weerslag op de kwaliteit van ons leven én de kwaliteit van het werk dat we zullen neerzetten en de interacties met klanten, leveranciers en collega’s in onze ‘hoofdjob’?

Voorwaarden voor succes

Natuurlijk zijn er aspecten die de kans op slagen van een dergelijk werkschema positief of negatief kunnen beïnvloeden. Alles hangt af van zowel het aanwezige vertrouwen en het concrete afsprakenkader binnen de specifieke organisatie(cultuur) als de verantwoordelijkheidszin en maturiteit van de medewerkers.

Er kunnen altijd bepaalde persoonlijkheidsgebonden factoren of voorkeuren van specifieke medewerkers zijn waardoor deze net wel of net niet in een dergelijk systeem goed zouden gedijen. Cijfers uit specifieke pilootprojecten tonen immers aan dat er gemiddeld genomen, over alle werknemers heen, geen toename werd gemeld van werkintensiteit, werktempo of complexiteit van werk; hetzelfde geldt voor stresslevels. Dat betekent dat een groep medewerkers geen verandering zag, een bepaalde groep meer werkintensiteit of stress rapporteerde binnen het nieuwe systeem en een laatste groep net minder, waardoor het totaalcijfer zich uitbalanceerde.

De hamvraag bij dergelijke toepassing van concepten rond flexibel werk blijft steeds “Wat werkt voor deze specifieke medewerker?”. Zelfkennis, inzicht in persoonlijke energiegevers en -nemers en het meten van concrete prestaties blijven hier natuurlijk de leidraad.

Tot slot bepaalt ook de specifieke bedrijfsomgeving mee in welke mate dit model succesvol kan worden toegepast. De sector van kenniswerkers leent zich hiervoor makkelijker dan productieomgevingen, organisaties met een tijdsregistratiesysteem of met billable hours. Het principe blijft naar onze mening geldig in zowat elke context, dankzij de voordelen omtrent algeheel welzijn, op voorwaarde dat er open en creatieve gesprekken kunnen gevoerd worden over de taken en een potentieel totaal andere manier van werken kan worden overwogen.

Bedrijfsleiders die hierin durven investeren zullen volgens ons de vruchten plukken. Het is net om die reden dat we er bij Tryangle voor kiezen om deze sprong te wagen!

Onze reis voorwaarts

Het Tryangle team is sowieso een hecht team dat verbonden is door een gedeelde visie en waarden. We willen niet alleen andere bedrijven begeleiden om het welzijn en geluk van hun personeel prioriteit te geven, maar wil dus zeker ook pionieren en andere organisaties inspireren met werkgeluk- en welzijnsinterventies binnen onze interne werkstructuur.

We nodigen collega-organisaties dan ook uit om zich bij ons aan te sluiten, terwijl we blijven verder werken en bijdragen aan het omvormen van de moderne werkplek tot een omgeving die drijft op principes van balans, innovatie en mensgerichte waarden. Samen sterk!

Wil je zelf aan de slag met een échte vierdagenwerkweek? 

Ben je een organisatie in Vlaanderen en heb je interesse in het 4 Day Week pilootprogramma?

Tryangle slaat de handen in elkaar met 4 Day Week Global om het wereldwijde experiment rond een verkorte werkweek met loonbehoud naar België te brengen.
Organisaties kunnen zich vanaf deze zomer inschrijven om deel te nemen aan een 6-maand durende pilootstudie. Onze lokale én internationale experten begeleiden alle deelnemende bedrijven doorheen een uitgebreid traject gebaseerd op de succesvolle tools en inzichten die ontelbare andere organisaties reeds implementeerden.
Benieuwd? Je kan alle details terugvinden via 4dagenwerkweek.be.
Wil je ZEKER niets missen?
– Volg ons op Linkedin en klik op de bel.
– Schrijf je met onderstaande knop in voor de dedicated newsletter omtrent dit Belgische pilootproject en we houden je op de hoogte.

Wil je gericht en duurzaam inzetten op welzijn en werkgeluk in jouw team? 

Ontdek alles over een werkgelukbeleid!

Corporate Well-Being and Happiness at Work Ambassador Training
Opleiding Corporate Well-Being and Happiness at Work Ambassador
Deze driedaagse opleiding biedt een sterk kader met de wetenschappelijke basisprincipes en alle relevante theoretische kennis, best practices en praktische tools om dit thema op de agenda te zetten en levend te houden in jouw organisatie. Tevens stel je al meteen een eigen plan van aanpak op om toe te passen in je eigen werkcontext.
Goed om weten
(!) Schrijf je tijdig in en scoor een vroegboekkorting.

You might be interested in …