Talent management – een must voor geëngageerde medewerkers

talent management

 

Onderzoek van Acerta in september 2020 legde al indrukwekkende cijfers op tafel: 6 op 10 Belgen geven aan niet te weten of hun huidige job en hun werkgever over 5 jaar nog bij hen zullen passen. Volgens Accent en Impetus Academy overweegt 1 op 4 werknemers om van job te veranderen. We weten dat in tegenstelling tot de generatie van de babyboomers de jongere generaties niet meer uitgaan van een carrière die start en eindigt bij dezelfde werkgever. De ideale loopbaan is eerder een aaneenschakeling van professionele ervaringen die je als werknemer de kans geven om jezelf steeds verder te ontplooien.  Toch zijn deze cijfers opvallend hoger dan voor corona en uit onze veelvuldige gesprekken met werkgevers en HR-verantwoordelijken vangen we bij Tryangle gelijkaardige signalen op. Werknemers zijn door corona hun huidige job en werkgever vaak anders gaan bekijken. Bovendien hebben ze de tijd gekregen om kritisch na te denken.

Is het dan zo dat deze mensen binnen afzienbare tijd allemaal op zoek gaan naar iets nieuws? Niet persé. Enerzijds zal er met een terugkeer naar een stukje normaliteit voor sommigen de stap toch niet nodig blijken, anderzijds heeft zowel de werkgever als de werknemer de sleutel in handen om dit gevoel te doen keren. Het is hierbij zaak niet langer te wachten, maar vandaag nog aan de slag te gaan. We delen alvast een aantal tips voor werkgevers en medewerkers die misschien vandaag de band wat verloren zijn met elkaar, maar die perfect terug in ere kunnen herstellen.

Breng talenten in kaart

Als werkgever hoef je nog niet onmiddellijk vacatures uit te schrijven. Start liever met het in kaart brengen van de aanwezige talenten op de werkvloer. 18% van de werknemers geeft aan dat hun talent of potentieel niet gezien wordt. Dit werkt demotiverend. Ga met leidinggevenden aan de slag om dit latente potentieel zichtbaar te maken en verhoog zo de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers die op hun beurt weer minder snel gaan uitkijken naar iets anders.

Mind the gap

 Ga in gesprek met de werknemers om vast te stellen hoe de medewerkers vandaag kijken naar hun job(inhoud), de relatie tot de werkgever en wat hen energie geeft. Stel je hierbij vast dat er “gaps” ontstaan zijn tussen verwachtingen en realiteit, ga dan samen op zoek hoe je deze kan opvullen. Misschien ligt er wel een uitdagend nieuw project op de plank, mogelijk komt iemand in een andere functie beter tot zijn recht of kan een goed gesprek met een teamleader al heel wat bruggen bouwen.

Werknemer, neem je eigen lot in handen

Gelukkig zijn met je job is niet enkel de verantwoordelijkheid van de werkgever. Werkgeluk gaat over een gedeelde verantwoordelijkheid. De werkgever creëert liefst een context waar talenten gespot en tot ontwikkeling komen, maar als werknemer heb je ook je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hoe dan? Ga zelf het gesprek aan met je leidinggevende of HR om je loopbaanmogelijkheden te bespreken. Zorg dat je resultaten zichtbaar zijn en neem initiatieven die je talenten tonen.

Werkgevers die talenten de kans geven om zich te ontplooien en actief mee bouwen aan loopbanen, kennen veel minder verloop, gelukkigere en gemotiveerde medewerkers en uiteindelijk meer succes op de concurrentiële arbeidsmarkt.

Meer weten

Tryangle ziet talent management als een vitaal onderdeel van de piramide van werkgeluk en dus als een belangrijke component voor medewerkers om zich goed in hun vel te voelen op het werk. We ondersteunen teams en leidinggevenden om actief en zelfs creatief met talent management aan de slag te gaan.
Wanna try a different angle? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website en ontdek onze diensten en/of onze thema’s.

You might be interested in …