Bruto Nationaal Geluk in Bhutan: een introductie

Bruto Nationaal Geluk in Bhutan

 

Het wordt snel gezegd: “Bhutan is het gelukkigste land ter wereld”, “In Bhutan kan je nog écht geluk vinden”. Een verblijf in dit overigens prachtig land, leert ons dat het wel wat genuanceerder is dan dat. Ik neem jullie mee in de wondere wereld van het land van de donderdraak op zoek naar geluk!

Wat is Bruto Nationaal Geluk (GNH – Gross National Happiness) eigenlijk?

In feite is BNG de tegenhanger van het BNP.  Het Bruto Nationaal Product, of de globale opbrengst van een land per jaar drukt de economische welvaart van een land uit. Bruto Nationaal Geluk daarentegen is een holistische en duurzame benadering van ontwikkeling waarbij alle materiële en non-materiële waarden een rol spelen in het geluk van elk menselijk wezen.  Er zijn 9 domeinen die met een 122-tal parameters de GNH-index bepalen. Hoe hoger de score van een land, hoe meer waarden en voorwaarden tot geluk ingevuld zijn. Het is dus geen meting van het werkelijk geluk van de inwoners. Natuurlijk kan je aannemen dat er wel een correlatie bestaat tussen het geluksgevoel en de GNH-index.

Wat betekent GNH in Bhutan?

Bhutan, een ontwikkelingsland dat slechts in 1974 zijn grenzen mondjesmaat voor toeristen opende, staat voor de uitdaging om binnen een snel evoluerende globale wereldeconomie de levensomstandigheden en de welvaart van de inwoners te verbeteren, maar wil niet ten prooi vallen aan de bedreigingen van de massaconsumptie en de risico’s van een uniforme McDonaldswereld. Daarom besliste de 4e koning (in functie van 1972 tot 2006) om in te zetten op de ontwikkeling van Bhutan in functie van het BNG. Er moest geld verdiend en gevonden worden, maar niet te koste van de belangrijkste waarden van BNG: goed beleid, duurzame en gelijkwaardige socio-economische groei, natuurbehoud & het bewaren en promoten van de lokale cultuur. In deze blog kan je meer lezen over de praktische invulling van deze pijlers. Je kan ook de vlog-reeks van de reis bekijken via deze Youtube link.

Een reiziger in Bhutan ziet dus een land in groei (betere wegen, meer toegang tot basisvoorzieningen,  toegang tot de Westerse cultuur) dat ernaar streeft om de eigen cultuur te bewaken in een steeds ruimer wereldbeeld. De Bhutanese overheid maakt zich sterk dat door in te zetten op Bruto Nationaal Geluk dit ook zal lukken.

We zien trouwens ook in onze Westerse samenleving ondernemingen evolueren van pure profit naar een meer purpose-driven economie die ook wil en kan bijdragen aan een betere wereld. Laat dat nu net de basis van werkgeluk in organisaties zijn: resultaten en relaties, dus er mag natuurlijk geld verdiend worden, maar nooit ten koste van je belangrijkste waarden.

 

 

You might be interested in …