Van Bruto Nationaal Geluk naar Bruto Nationaal Werkgeluk

bruto nationaal werkgeluk

 

Zoals we in de blog over de introductie van het Bruto Nationaal Geluk al vertelden, is de BNG-strategie van Bhutan gebouwd op 4 pijlers die we graag even van dichterbij bekijken en proberen te toetsen aan de basisprincipes van werkgeluk.

Goed beleid

Bhutan is een jonge democratie waarbij de bevolking eerst niet overtuigd was van de noodzaak of het nut van een democratisch systeem.  De 4e koning besefte dat als hij het land wilde moderniseren en BNG wilde verhogen dat dit de enige weg was. Daarom ging hij in alle districten luisteren en praten met de mensen zodat de bevolking betrokken werd in het proces en begreep waarom het wel een goed idee was. Nu nog staan de politici dicht bij het volk, zelfs de huidige eerste minister (Lotay Tshering) doet als gediplomeerd arts nog steeds vrijwillig operaties tijdens zijn vrije tijd (lees er meer over via deze link). Politici zijn aanwezig en bereikbaar voor vragen/feedback van de bevolking.

Als we dit idee van goed beleid naar werkgeluk vertalen, komen we natuurlijk uit bij goed leiderschap: werknemers die inspraak hebben bij het nemen van belangrijke beslissingen, en een sterke leider die aanwezig en betrokken is bij zijn team & organisatie.

Duurzame en gelijkwaardige socio-economische ontwikkeling

Het huidige politieke beleid in Bhutan streeft ernaar om de kloof tussen heel wat verschillende groepen en principes te verkleinen. De slogan “narrowing the gap” wil  arm & rijk, jong & oud, stad & platteland, man & vrouw dichter bij elkaar brengen. Bovendien streeft men naar economische groei zonder de kapitalistische uitwassen van het Westen.

Vanuit het werkgelukperspectief kunnen we hier de link leggen met het focussen op “results & relationships”. Niet enkel gaan voor puur geldgewin en strategische beslissingen, maar ook aandacht hebben voor de mens binnen organisaties en zo de kloof tussen management en werknemers, hogere en lagere lonen, man & vrouw verkleinen. Vanuit een gelukkige werkcultuur werkt iedereen samen aan hetzelfde doel.

Promotie en behoud van de lokale cultuur

In Bhutan leeft het idee dat het behoud van de traditionele waarden (familiebanden, zorgen voor de gemeenschap) en de lokale cultuur bijdraagt tot het geluk van de bevolking. Zo wordt de traditionele klederdracht en het gebruik van de eigen taal aangemoedigd. Via campagnes op de nationale televisie en onderwijs worden de Bhutanezen gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren van een “te” Westerse samenleving bv. drugs, onverschilligheid, werkloosheid…

In het bedrijfsleven kan een bedrijfscultuur gebaseerd op waarden en normen in functie van een hoger maatschappelijk doel zowel intern als extern veel positieve effecten hebben. Je zou zo’n bedrijfscultuur kunnen vergelijken met een traditionele cultuur gebouwd rond bepaalde inzichten, waarden en rituelen zodat elk lid van de gemeenschap onmiddellijk weet wat zijn/haar rol hierin is en hoe hij/zij kan bijdragen aan het behouden en versterken van de cultuur.

Natuurbehoud

De 4e pijler van BNG in Bhutan is het behoud van de natuur.  72% van het land is bebost en er is een ongeziene biodiversiteit aan fauna en flora. De regering besteedt veel aandacht aan sensibilisering van de bevolking en durft keuzes maken tegen de economie in. Zo zou de economie en de stedebouw zich sneller kunnen ontwikkelen, moest er door ontbossing meer plaats gemaakt worden, maar men kiest voor het behoud en de uitbreiding van de beboste ruimte (elke Bhutanees plant elk jaar 1 boom!).

In onze betonnen maatschappij is al heel lang geleden de keuze gemaakt om de economische ontwikkeling van de openbare ruimte te laten voorgaan op natuur en groen. Ook met het oog op een gezonde en gelukkige werkplek besteden bedrijven best aandacht aan het voorzien van een stukje groen, de mogelijkheid om een luchtje te scheppen en het bepalen van een milieustrategie (herbruikbare flessen, minder plastic verpakkingen, enz).

De 4 pijlers van BNG in Bhutan verwijzen dus naar universele principes die je ook op vlak van werkgeluk kan toepassen. Aan welke pijlers wordt er al aandacht besteed in jouw organisatie?

Wil je ontdekken of dit streven naar BNG en de 4 pijlers ook effectief het geluk van de mensen vergroot en of Bhutan dan ook echt de happiest country in the world is? Daarover hebben we het in ons volgende blogartikel!

Je kan ook de vlog-reeks van de reis bekijken via deze Youtube link.

 

 

You might be interested in …