Europese Work-Life Rankings onthuld: Wat zijn de Belgische scores?

De term work-life balans kan je op verschillende manieren definiëren, maar in de kern draait het om de manier waarop we ons persoonlijke leven combineren met de eisen van onze carrière. Mensen gaan namelijk steeds bewuster op zoek naar een aanpak waarbij ze hun werk in hun leven kunnen laten inpassen in plaats van andersom.

Vroeger was dat het gangbare model: je leefde om te werken – punt. Vandaag kijken meer en meer mensen anders naar die realiteit en kan je zelfs zover gaan dat er geen sprake kan zijn van een work-life balans: er is “life” en “work” is daarvan een onderdeel.

Work-life blend

Bij Tryangle spreken we doorgaans van de term “work life blend” aangezien het concept “balans” een veronderstelling van evenwicht inhoudt, wat tegenstelling kan doen ontstaan tussen goed/fout, te veel/te weinig waardoor het een ondertoon kan krijgen van “kiezen is verliezen”. Daarnaast is een feitelijke balans ook vooral een momentopname waar alle variabelen in de weegschaal in een perfecte verhouding vertoeven, maar onze snel veranderende realiteit nodigt vooral uit tot een veelvuldige flexibele oefening waarbij componenten en prioriteiten altijd kunnen verschuiven.

Met een work-life blend kijken we niet vanuit de scheiding tussen werk en privé maar vanuit de persoon die verschillende rollen opneemt in het leven waar (variërende) blokjes tijd en energie aan mogen besteed worden. We zijn namelijk allemaal collega, maar tegelijk ook partner, ouder, kind, vriend(in), … Work-life blend wordt dan een soort continuüm waarin we op zoek gaan naar een manier om alle rollen de nodige ruimte te geven en met een inherente soepelheid zodat deze niet noodzakelijk allemaal in nette tijds- en locatievakjes ingedeeld zitten.

Life-Work Balance Index

Als bedrijven en leidinggevenden talent willen behouden en aantrekken, wordt van hen steeds duidelijker verwacht dat ze de juiste context creëren voor medewerkers om werk en privé flexibel op elkaar af te stemmen. Thuiswerk is daarin natuurlijk een belangrijke factor maar er zijn natuurlijk nog meer componenten die meespelen in dit totaalverhaal.

Remote riep een Life-Work Balance Index in het leven om een breder beeld te schetsen, ook rekening houdend met factoren zoals gezondheidszorg, minimumloon, zwangerschapsverlof, wettelijk jaarlijks verlof, ziektevergoeding, algemene geluksniveau, gemiddelde werktijden en inclusiviteit.

Ze stelden Europa op de proef, en het resultaat levert een boeiende ranglijst van beste Europese landen op als het op work-life balans aankomt. België vinden we terug op de 13e plaats. Niet slecht zou je op het eerste zicht kunnen denken, maar toch wel verder achter buurland en primus van de klas Luxemburg. Ook onze andere buurlanden scoren beter.

Met Duitsland is het verschil verwaarloosbaar en misschien mag dat niet verbazen aangezien onze kijk op werk mogelijks in lijn ligt met de Duitse visie. Als taal ons vertelt welke mindset een mens en bij uitbreiding een volk heeft op de realiteit, dan moeten we het echt even durven hebben over het woord “Feierabend”. Deze onvertaalbare term benoemt de tijd na het werk en op vrijdag hoor je op elke werkplek mensen elkaar een fijne “Feierabend” wensen. Onvertaalbaar, maar als we ons best doen, komen we op een omschrijving à la “vieravond”. Ethymologisch blijkt dat ook de werkelijke betekenis van het woord: vier de (laatste) avond van de werkweek en wees blij dat je verlost bent van de arbeid.

Zo’n omschrijving doet vermoeden dat de work-life vooral uit evenwicht is. Natuurlijk moeten we het in het perspectief van de huidige tijd plaatsen waarin we toch een wereld van verschil zien op vlak van het werk, de werkplek en het werkleven.

België op de 13e plaats

België prijkt dus op de 13e plaats en deze ranking danken we aan een aantal criteria. Laat ons een aantal Belgische scores eens even naast koploper Luxemburg en 6e plek Nederland leggen en je ziet onmiddellijk een aantal significante verschillen:

Natuurlijk zegt deze ranking niet alles. Zo weten we uit andere onderzoeken dat Finland vandaag het gelukkigste land is om in te leven (en te werken) en dat reeds meerdere jaren op rij. Denemarken scoort zilver en Zwitserland brons. The Helsinki Times is ervan overtuigd dat de prachtige natuur en de “chill way of life” er voor heel wat tussen zit. Lage criminaliteitscijfers, hoge levensstandaarden en een sterk onderwijssysteem zijn ook belangrijke hefbomen.

Conclusie

In een land waar een goede balans bestaat tussen werk en privé, moet je tijd flexibel zijn en niet gedicteerd worden door je werk. Je zou genoeg tijd moeten hebben om voor jezelf en je dierbaren te zorgen, goed te slapen, voldoende te bewegen en gezond te eten. Persoonlijke verzorging en gezinsleven mogen op de eerste plaats komen. Een goede balans tussen leven en werk zorgt ervoor dat je deadlines haalt en uitblinkt in je functie zonder dat je lange uren hoeft te maken die een negatieve invloed hebben op je persoonlijke gezondheid.

Een slechte balans tussen werk en privé kan allerlei gevolgen hebben voor de fysieke en emotionele gezondheid, om nog maar te zwijgen van het sociale leven. Het vermogen om werk succesvol te combineren met andere verantwoordelijkheden en behoeften is cruciaal om de vruchten te plukken van werken, ook op afstand, in het persoonlijke leven.

Over alle landen heen is het duidelijk: bedrijven die een gezonde work-life blend als speerpunt nemen in hun beleid, kunnen de algehele levenskwaliteit van medewerkers significant verbeteren. Als bonus zijn mensen meer betrokken bij hun werk en zien ze een toename in productiviteit. Ook de lichamelijke gezondheid verbetert, met minder verzuim en ziekte. Kortom: iedereen wint! Niet enkel de individuele medewerker, ook het team, de leidinggevende, de werkgever én de klant. Om over de VIP’s in ieder leven nog te zwijgen!

Werken aan welzijn en werkgeluk met Tryangle

Tryangle biedt verschillende diensten (zowel offline als online training, consulting, coaching, teambuilding en inspiratie zoals keynotes, webinars en blogs) rond alle mogelijke deelthema’s van welzijn en werkgeluk, en dus ook rond veerkracht, stress en burn-out. Wil je meer weten over wat wij nog meer zouden kunnen betekenen op vlak van corporate well-being en happiness at work voor jouw organisatie en jouw collega’s?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan je maar al te graag te woord. Of download onze folder en krijg een overzichtelijk beeld van al onze diensten en thema’s.

You might be interested in …