5 mythes over stress op de werkvloer

stress op de werkvloer

 

Wanneer het gaat over stress op het werk, horen we vaak dezelfde typische reacties en bedenkingen. We delen ze graag met jou.

Last hebben van stress is normaal

“Mark heeft veel last van stress op het werk, maar dat is normaal tegenwoordig.” We vinden werkstress zo gebruikelijk en gewoon geworden dat we zelfs denken dat wanneer een werknemer niet gestresseerd zou zijn, deze eigenlijk niet zo goed presteert in het bedrijf.

De oplossing? Laat hem een tijdje wat minder werken en geef hem minder verantwoordelijkheden tot hij hersteld is. Of nog beter, zorg dat hij wat efficiënter werkt zodat hij zijn achterstand kan wegwerken. Dan hoeft hij daarover niet meer gestresseerd te zijn. En natuurlijk ook deze: laat hem een cursus stressmanagement volgen zodat hij alles kan leren over stress. Nee, nee, nee.

Inderdaad, stress op de werkvloer is een ernstig probleem. De kosten op menselijk vlak, voor de onderneming en voor de samenleving zijn enorm. En ja, we moeten hier dus iets aan doen.

Echter, het bestaan van enkele hardnekkige mythes rond stress op het werk zorgt ervoor dat de manier waarop we het proberen aanpakken eigenlijk niets uithaalt. Integendeel, het maakt het probleem vaak zelfs erger.

stress op het werk

Dit zijn de 5 grootste mythes rond werkstress: 

Mythe #1: Vaak last hebben van stress is normaal. Het betekent dat je belangrijk bent en het is zelfs goed voor je, omdat het je helpt te presteren.

Sommige mensen denken dat als je het niet te druk hebt, dat je dan niet goed bezig bent. Dit type dompelt zich vaak helemaal onder in overvolle agenda’s, lange werkuren en een hels werkritme. Echter, stress op het werk zorgt er niet voor dat je iets betekent in het bedrijf. Het is eerder een teken aan de wand dat er iets grondig fout is.

Ofwel is er een ernstig probleem in de organisatie, ofwel is de werknemer – en zijn leidinggevende – er niet in geslaagd om de taken en de beschikbare tijd goed op elkaar af te stemmen. Of nog erger, het betekent zelfs dat zo iemand net minder werk zal verzetten. Chronisch gestresseerde mensen zijn nu eenmaal minder efficiënt, communiceren slechter en zijn minder sterk in het nemen van goede beslissingen. Kortom, ongezonde stress aanvaarden als een normale bijkomstigheid van werk slecht voor het individu en slecht voor de onderneming!

Mythe #2: Stress wordt veroorzaakt door te veel te werken

Stel dat ongezonde stress zou veroorzaakt worden door te veel te werken, waarom kunnen sommige mensen dan 80 uur per week kloppen en zich fantastisch voelen, terwijl anderen met 30 uur per week ongelofelijke stress ervaren? De reden? Stress heeft helemaal niets te maken met het aantal uren dat je werkt, maar heeft alles te maken met hoe je je voelt tijdens deze uren.

Beeld je eens in dat je 80 uur per week zou werken, maar dat je je de hele tijd fantastisch voelt. Omdat het de job van je leven is, omdat je betekenisvol werk doet, omdat je plezier hebt, omdat je je gesteund voelt door je baas en je collega’s, en omdat je trots bent op wat je doet. De kans dat je in deze context last hebt van ongezonde stress zal klein zijn. Maar stel dat je 30 uur per week werkt, je de hele tijd klein en onbekwaam voelt, je constant wordt gepest of je niet gewaardeerd wordt. Bijgevolg is in zo’n context de kans groot dat je ‘s avonds helemaal uitgeblust en uitgeput van de stress thuiskomt.

Mythe #3: Stress kan worden genezen door minder te werken

De meeste bedrijven reageren op de toenemende stressproblematiek door de workload en werkuren te reduceren, de verantwoordelijkheden van de getroffen werknemers te verlagen of hen op een lang ziekteverlof te sturen. Volgens de Deense medisch onderzoeker Bo Netterstrøm, die stress op het werk reeds 30jaar lang bestudeert, pakken we dit fout aan.

Slachtoffers van chronische stress hebben net nood aan het vergroten van hun gevoel van bekwaamheid en hun capaciteiten en moeten zich weer zelfzeker kunnen voelen. Een afwezigheid kan op korte termijn inderdaad van belang zijn om de symptomen te verlichten en afstand en rust te kunnen nemen, maar een lange afwezigheid van het werk bereikt het tegenovergestelde effect. Wanneer werknemers terugkeren naar de job – als ze überhaupt terugkeren – , voelen ze zich net nog kwetsbaarder. Simpelweg een ziekteperiode inlassen lost de onderliggende problemen immers niet op. Zodra werknemers weer naar de ‘normale’ werkomgeving terugkeren, is er eigenlijk helemaal niets veranderd aan de omstandigheden, en kan de stress even snel weer komen opzetten.

Het kan weliswaar anders lopen wanneer de werknemer in kwestie zelf veranderd is en samen met de huisarts, een stress- en burn-outcoach en/of een psycholoog enorm hard aan zichzelf gewerkt heeft. Toch stelt dit de organisatie niet vrij van de gedeelde verantwoordelijkheid om verbeterpunten te spotten en te werken aan een zo constructief mogelijke werkomgeving waar de werknemers het beste van zichzelf kunnen geven.

Mythe #4: Stress kan worden genezen door meer te werken

“Ja, ik ben een beetje gestresseerd momenteel, omdat ik achterop ben geraakt met mijn takenpakket. Ik zal even een tandje bijsteken, zodat ik kan bijbenen en dan zal het wel opgelost raken.” Je kan een gans gebit bijsteken en je nog geen sikkepit beter voelen! Hiervoor zijn er drie redenen:

  • Stress op het werk komt niet omdat iemand achterop geraakt is met zijn taken. Het komt door hoe deze persoon zich voelt bij het feit dat hij niet alles heeft kunnen afwerken.
  • In veel bedrijven zullen er altijd nog taken zijn die moeten afgewerkt worden, en raakt iedereen ooit wel eens achterop. Er is eenvoudigweg te veel te doen en je zit dus in een never ending story.
  • Meer uren werken betekent vaak dat er nog minder taken afgerond zullen worden en men dus nog meer achterop zal raken. We leggen je uit waarom: Een tijdelijke sprint om de to do stapel te verkleinen of om een deadline te halen is absoluut ok. Maar heel vaak wordt deze tijdelijke sprint het nieuwe normaal. De oplossing ligt dus niet in het (proberen) maken van een inhaalbeweging, want in de meeste werkomstandigheden is dat zelfs niet eens mogelijk.

De echte oplossing zit er namelijk in dat iemand zich goed voelt bij het werk dat wel wordt afgewerkt, en dat men zich niet laat opjagen door de gedachte aan alle werk dat niet is afgerond. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat werknemers ongeïnteresseerd en onverantwoordelijk worden en zich absoluut niets meer aantrekken. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat organisaties en werknemers beseffen dat teveel stress je minder productief maakt. Dat leidt dan weer tot nog minder afgewerkte taken, en dus tot nog meer stress. Klinkt dit niet verdacht veel als een vicieuze cirkel? Het is absoluut van belang om deze te vermijden of te doorbreken.

Mythe #5: Stress kan worden genezen door te focussen op stress

De typische manier hoe sommige stress-coaches het probleem aanpakken is met een heuse stressmanagement cursus met een agenda zoals deze:

  • Wat is stress,
  • Wat zijn de symptomen van stress,
  • Wat is de impact van stress op je gezondheid,
  • En hoe kan je stress te lijf gaan.

Informeren over waar stress vandaan komt en welke impact het heeft is absoluut van belang. Dit soort trainingen zou echter vooral gericht moeten zijn op de (HR) verantwoordelijken binnen de organisatie. Op deze manier kunnen leidinggevenden het belang inzien van een stress-beleid en ontdekken hoe ze een positieve werkomgeving kunnen scheppen waar stressproblemen bespreekbaar zijn en waar er samen gewerkt wordt aan echte oplossingen.

Echter, het slachtoffer van immense stress bestoken met uitgebreide informatie over stress en hoe het moet bestreden worden is verre van de ultieme oplossing. Een recente studie toont aan dat de werknemers die een pure anti-stress training bijwoonden zich vaak nog meer gestresseerd voelden dan degene die niet aanwezig waren. Dat mag ons niet verwonderen, omdat meer focus op het probleem niet de manier is om het weg te nemen. Het kan in dit geval zelfs leiden tot nog meer stress.

Een veel betere aanpak is een focus op de coping mechanismen die het beste aansluiten bij de persoon, en hoe men kan zorgen voor meer rust en energie. Het is belangrijk om de mindset van personen die onder hoge druk staan een positieve boost te geven en allerlei technieken aan te reiken waardoor ze de opgebouwde spanning ook weer adequaat kunnen afbouwen.

Noot: Tryangle heeft zijn workshops – specifiek gericht op werknemers –  op deze manier ingericht. De trainingen werken zowel curatief als preventief in het creëren van meer welzijn, rust en energie aan de hand van uiteenlopende tools. Hier lees je er meer over.

Daarenboven zijn losse workshops en informatiesessies slechts een doekje voor het bloeden, wanneer er structurele problemen zijn in het bedrijf rond werkdruk en stress. Want de meest succesvolle aanpak op lange termijn is een geïntegreerde ‘werkgeluk’ strategie die op verschillende niveaus en op maat van de bedrijfscultuur gehanteerd wordt. 

De waarheid over stress

Wat is het belangrijkste uit dit artikel dat we willen dat je onthoudt? Werk geeft je geen stress. Hoe je je voelt over werk geeft je stress.

De werkuren, verantwoordelijkheden, prioriteiten of werkomgeving veranderen is nutteloos tenzij het een belangrijke impact heeft op hoe de persoon in kwestie zich voelt in zijn job.

Als werknemers symptomen van stress vertonen, help hen dan actie te ondernemen. Laat ze aan de slag gaan om de dingen te veranderen die moeten veranderd worden. Het doel is namelijk om zich minder nerveus, onbekwaam of leeg te voelen in de job en meer trots, gewaardeerd en energiek. Dit is de aangewezen manier om stress op het werk te elimineren, maar het zal ook zorgen voor meer efficiëntie, creativiteit, succes en geluk op de werkvloer.

Tryangle kan leidingevenden en HR verantwoordelijken in deze context zeker ondersteunen. Zo hebben wij onder andere een gloednieuwe opleiding (1 dag) “Stress en burn-out herkennen voor leidinggevenden”. Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor meer info!

Bron: Gebaseerd op een artikel uit the Chief Happiness Officer Blog

 

You might be interested in …