The war for talent anno 2021

Bij de start van de coronacrisis sloegen angst en onzekerheid keihard toe. Enerzijds op vlak van onze gezondheid, anderzijds op vlak van economische onzekerheid. Waar in april 2020 de jobmobiliteit nog op het laagste pitje in 10 jaar stond – 10% van de werknemers was actief op zoek naar een andere job (Acerta Talent Pulse) liggen de kaarten ondertussen anders: 37% overweegt in het komende jaar een carrièreswitch te maken (Acerta Talent Pulse april 2021).

Deze evolutie is niet zo vreemd: We zijn ondertussen immers in een versneld veranderingsproces gerold. De initiële fase van ontkenning, honkvastheid en/of controle bij het begin van de pandemie transformeerde gaandeweg naar acceptatie en nieuwe inzichten en leidt nu stilaan ook tot opvallend meer actiebereidheid.

Introspectie

De crisis heeft ons tot nadenken gedwongen. “Wat is echt belangrijk? Hoe besteed ik mijn tijd? Wat wil ik bereiken?” We zijn daarbij ook met onze neus op de feiten gedrukt wat onze job betreft en er is een bewuste zoektocht ontstaan naar meer professionele voldoening. Een job die plezier geeft, die aansluit bij je talenten en interesses, waarbij je het gevoel hebt dat je zinvol bezig bent, en waarbij je constructief kan samenwerken beïnvloedt trouwens niet alleen de kwaliteit van het werk dat we leveren, maar ook ons algemeen welbevinden.

Voor heel wat medewerkers resulteerde deze reflectie in een niet zo rooskleurige conclusie:

  • “Slechts 54% van de Belgen doet zijn job graag.” (Accent en Impetus – december 2020)
  • “Slechts één op drie verwacht zijn werk nog met plezier te doen binnen een aantal jaar. En amper drie op de tien denkt over vijf jaar even goed te presteren dan nu.” (Acerta en StepStone – september 2020)
  • “Ongeveer één op de vijf werknemers beleeft minder werkplezier, is minder optimistisch over zijn job, zegt minder opleidingsmogelijkheden te krijgen en is minder tevreden over collega’s en leidinggevenden. Bijna één op de drie werknemers ervaart bovendien ook meer stress en haast één op de vijf werknemers merkt dat de relatie met zijn collega’s en de managementstijl verslechtert.” (TempoTeam – januari 2021)
  • Na één jaar coronacrisis, geeft 28 procent van de ondervraagde werknemers aan zich niet verbonden te voelen met de organisatie en 23 procent niet met de collega’s. (AMS – april 2021)

Inzichten en actiebereidheid

Onze autonomie, verbondenheid en competenties – niet toevallig het ABC van motivatie én de basisbehoeftes die de mate van werkplezier bepalen – hebben het flink te verduren gekregen in het afgelopen crisisjaar. Daarnaast heeft de uitzonderlijke thuiswerksituatie ook pijnpunten van organisaties blootgelegd of uitvergroot. Veel medewerkers verloren de grip en connectie met de onderneming en frustraties over leiderschap of organisatiestructuur escaleerden.

De economie die zich stilaan herneemt, zwengelt daarenboven niet alleen de mogelijkheden maar ook de durf aan om actie te ondernemen: heel wat medewerkers kijken uit naar een andere job.  Onderzoek na onderzoek dropt cijfers en ontwikkelingen die steeds indrukwekkender worden en die niet zomaar zullen stilvallen in de nabije toekomst.

  • “Gemiddeld meent 37% van alle werknemers dat ze over 3 à 5 jaar nog goed bij hun werk zullen passen.” (Acerta – september 2020)
  • “Van alle bevraagden overweegt 25% om van job te veranderen, terwijl 18% zelfs al actief aan het zoeken is naar een andere baan.” (Accent – december 2020)
  • “Sinds corona is het aantal werknemers op zoek naar een job verdubbeld: 10% van de werknemers kijkt uit naar een nieuwe job.” (TempoTeam – januari 2021)
  • “Bijna 40% van de Belgen overweegt het komende jaar een carrièreswitch. 20% denkt zelfs aan een grondige switch naar een andere functie in een andere sector, 13% ambieert een gelijkaardige job in een andere sector .”(Acerta – april 2021)

Elke werknemer die overweegt om te vertrekken is een reden voor bezorgdheid. Daarnaast ligt de lat ook steeds hoger voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. The war for talent is back… En hoe!

Als sterke welzijnspartner helpen we jouw organisatie graag om talent aan boord te trekken en te houden met deze 4 tips.

 1. Zet in op hybride werken

Flexibiliteit in plaats- en tijdsonafhankelijk werken is de sleutel voor duurzame motivatie. Organisaties bepalen voor een groot deel mee hoe we het er als mensen psychologisch van af brengen en het ondersteunen van medewerkers in de manier waarop zij zich het best in hun vel voelen zal niet alleen leiden tot meer werkplezier maar ook betere prestaties.

Onderzoek van Manpowergroup (juni 2021) becijferde dat 8 op 10 werknemers op zoek zijn naar een beter evenwicht tussen werk en privé en 43% denkt dat het concept van de traditionele 9-tot-5 werkdag op zijn einde loopt. De shift is ook zeker bij bedrijven ingezet: ondanks dat 37% van de werkgevers in België hun werknemers zullen vragen om tegen eind 2021 voltijds terug te keren naar de werkplek, opteert bijna de helft toch voor een hybride model – hetzij met een focus op taken die op de werkplek worden uitgevoerd (19%) hetzij met voorrang aan telewerken (27%).

Bij ruim 1 op de 3 Belgen staat flexibiliteit, waaronder flexibele werkplekken, in de top 3 van redenen om voor een bepaalde werkgever te kiezen (SD Worx – april 2021). Met andere woorden, wanneer organisaties niet (verder) inzetten op thuiswerken riskeren zij medewerkers te verliezen aan bedrijven die dat wel doen. Durf opteren voor dialoog met de medewerkers in plaats van policies op te leggen die boven hun hoofd zijn beslist.

2. Zet in op leidinggeven vanuit vertrouwen en waardering

Het is geen nieuwe ontdekking hoeveel impact de leidinggevende heeft op het functioneren en het werkgeluk van medewerkers. Het leidinggeven op afstand om telewerkers aan te sturen heeft een vergrootglas gericht op de impact van de leiderschapsstijl. Er is in dat kader nog veel ruimte om leidinggevenden te ondersteunen in het creëren van een vertrouwenscultuur en betrokkenheid binnen het team. Ook aspecten zoals waardering kwamen het laatste jaar extra in de kijker te staan met daarenboven een rechtstreekse impact op het verloop:

  • “Waardering boost werknemers maar 1 op 3 krijgt het zelden of nooit” (Tempo Team – april 2021).
  • “66% van de werknemers die de laagste appreciatie over hun leidinggevende geven, zeggen dat ze sneller geneigd zijn van job te veranderen (Acerta Talent Pulse)

3. Levenslang leren

Het is geen geheim dat opleiding een steeds belangrijkere component wordt op de werkvloer. Zowel organisaties als individuen investeren hiermee in hun productiviteit en hun toekomst. Hierbij gaat het niet enkel om verdieping van skills en het opbouwen van expertise, maar de crisis heeft ons wel heel duidelijk gemaakt wat snelle en disruptieve veranderingen van ons vragen rond de wendbaarheid van medewerkers en de inzetbaarheid van hun talenten. Denk maar aan de pijlsnelle evolutie van digitale tools die we in het voorbije jaar hebben meegemaakt.

Ook medewerkers zelf, en dat geldt zeker niet alleen voor de jongste generaties, kijken anders naar hun carrière: de ideale loopbaan is er eentje waarbij werknemer de kans krijgen om zichzelf steeds verder te ontplooien.  Wie tijd maakt voor opleiding heeft meer kans op voldoende leerkansen en meer plezier in het werk. Uit de Werkbaarheidsmonitor weten we dat werknemers met voldoende leerkansen veel minder vaak overwegen om ander werk te zoeken.

Mede door de pandemie is ook gebleken dat training en opleiding veel verschillende vormen kan aannemen en dat de kracht van online learning veel sterker is dan initieel gedacht. Door het juiste hybride traject te ontwerpen, aansluitend op de leerstijl van de deelnemers en de doelstellingen van de opleiding, kan je dan weer ‘the best of both worlds’ combineren in een 1+1 = 3 verhaal. Ook Tryangle ondersteunt levenslang leren en tekende verschillende opleidingen uit die zowel online, offline als hybride kunnen georganiseerd worden.

4. Een pleidooi voor een positieve bedrijfscultuur

Onderzoek van Tempo Team en Indiville onderschrijft het belang van positieve psychologie en optimisme op de weerbaarheid en het functioneren van medewerkers. Werknemers die een optimistische en positieve kijk op het leven en hun werk hebben, zijn een pak weerbaarder tegen verandering, en blijven ook in moeilijke situaties optimaal functioneren.

Want investeren in een positieve bedrijfscultuur als ideale omgeving voor optimistischere medewerkers loont wel degelijk: de scores zijn significant hoger op vlak van mentaal en fysiek welzijn, geluksgevoel, prestaties, motivatie en de tevredenheid over de jobinhoud, collega’s en leidinggevende.

Meer weten over het cultiveren van een positieve bedrijfscultuur?

Tryangle

Tryangle helpt organisaties en teamleaders met het toepassen van de principes van positieve psychologie, het aanmoedigen en uitvoeren van initiatieven en interacties die het werkplezier en de groeimindset ondersteunen, het formuleren en tot leven brengen van krachtige bedrijfs- en team waarden, enz…

We trainen en begeleiden ook medewerkers om de principes van mindfulness en positieve psychologie op het werk toe te passen. Het resultaat: werknemers zijn minder vatbaar voor toxische stress, kunnen beter relativeren en meer oplossingsgericht werken.

Wil je bottom-up of top-down aan de slag met je bedrijfscultuur en een positieve mindset? Neem dan zeker eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

You might be interested in …