BEDRIJFSCULTUUR

Een authentieke en positieve bedrijfscultuur, met sterke waarden die ten volle uitgedragen worden door alle lagen van de organisatie, vormt het draagvlak voor sterke resultaten en samenwerking.

BEDRIJFS-CULTUUR

Een authentieke en positieve bedrijfscultuur, met sterke waarden die ten volle uitgedragen worden door alle lagen van de organisatie, vormt het draagvlak voor sterke resultaten en samenwerking.

De impact van een positieve bedrijfscultuur

Tryangle helpt organisaties en leidinggevenden met het toepassen van de principes van positieve psychologie, het aanmoedigen en uitvoeren van initiatieven en interacties die het werkplezier en de groeimindset ondersteunen, het formuleren en tot leven brengen van krachtige bedrijfs- en team waarden, omarmen van diversiteit en inclusie op de werkvloer, enz…

Wil je aan de slag met je bedrijfscultuur en een positieve mindset? Wij ondersteunen je team of je organisatie met consulting, training, coaching of teambuilding.

Een positieve cultuur voor werkgeluk installeren voor jouw medewerkers: enkele mogelijkheden

Tryangle consulting
Management Consulting
Een organisatiecultuur vertrekt vanuit de definitie van intrinsieke waarden. In een gelukkige bedrijfscultuur is er een evenwichtige vertaling van deze waarden naar de dagdagelijkse praktijk. Tryangle biedt ondersteuning in het maken van deze vertaalslag.
Team Manifest
Workshop Team Manifest 
Een gelukkige teamcultuur? Start met het schrijven van een “manifest voor werkgeluk”. In deze workshop worden de belangrijkste waarden geselecteerd en gekoppeld aan het verwachte gedrag en biedt het een achtergrond waartegen alle beslissingen genomen worden.
Webinar Psychologische Immuniteit
Ons mentale welzijn staat erg onder druk. In dit webinar ontdekken leidinggevenden inzichten, tips en technieken om op een andere manier naar stress te kijken en er gezonder mee om te gaan voor meer veerkracht in het team.
Webinar D&I op het Werk
Wist je dat bedrijven die diversiteit hoog in het vaandel dragen 36% winstgevender zijn? Maar hoe creëer je een inclusieve bedrijfscultuur in de praktijk? In dit webinar ontdekken leidinggevenden en HR verantwoordelijken enkele belangrijke aandachtspunten om diversiteit en inclusie op de werkvloer te omarmen.
Workshop
Workshop D&I in jouw team
Hoe is het gesteld met diversiteit en inclusie binnen jouw team? In deze interactieve workshop voor teams samen met hun leidinggevende challengen we deze begrippen, brengen we de verbeterpunten in kaart en ondersteunen we de concrete toepassing in de praktijk.
dagtraining D&I
Kwalitatieve D&I scan
Deze scan bevraagt minimaal 30% van het personeel waarbij we waken over deelname van alle mogelijke functies en niveaus. In interactieve workshops vragen we deelnemers naar hun feedback over inclusie op elk moment van de employee journey. Na afloop krijg je een duidelijke analyse van de sterktes en verbeterpunten voor jullie organisatie.

Meer inspiratie voor een passend programma voor jouw organisatie of team?