Hybride werken: ontwerp het ideale toekomstmodel voor jouw organisatie

hybride werken
white paper hybride werken

Dowload de gratis white paper “hybride werken”.

De coronacrisis heeft een heuse thuiswerk-revolutie in gang gezet. Het verplichte thuiswerk dat hals-over-kop, organisch en in eerste instantie puur tijdelijk werd geïnitieerd, heeft via een uitdagend pad van trial en error een boeiende evolutie doorgemaakt.

Wat eerst stuntelig, verplicht en met heel wat bezorgdheden verliep, blijkt nu zo vlot te werken dat veel werknemers ook na de coronacrisis de ervaren voordelen en flexibiliteit willen behouden. Voortdurend thuiswerken was zeker en vast niet alleen rozengeur en maneschijn, maar leidde ook tot heel wat uitdagingen waar we niet naast kunnen kijken.

What’s next?

De vraag is nu: what’s next? Gaan we na deze pandemie, wanneer we onze vrijheid herwonnen hebben, terugkeren ‘naar het oude normaal’ omdat we snakken naar onze gekende gewoontes? Moeten we het thuiswerken massaal overboord gooien zodra dat kan omdat er naast voordelen ook nadelen zijn opgedoken? Gaan we terugkeren naar een systeem waarbij het occasionele thuiswerk een beetje wordt uitgebreid naar woensdag en donderdag, maar gaan we dan gewoon de rest van de week wel weer allemaal in de file staan?

Of nodigt het organisaties uit om echt na te denken over de toekomst? Behoort een gedurfde nieuwe aanpak tot de mogelijkheden? Moeten we écht drie uur in de auto zitten om op kantoor onze e-mails te gaan checken op een apparaat dat we eender waar kunnen neerzetten? Is dit misschien een opportuniteit om het ‘oude getrouwe’ te durven loslaten en open te staan voor een nieuw toekomstbeeld, gebaseerd op de inzichten (de positieve én negatieve) van het voorbije jaar? En een visie te creëren die the best of both worlds combineert?

De roep naar een “nieuw normaal” weerklinkt vanuit verschillende hoeken. Heel wat medewerkers geven aan dat ze de gewonnen voordelen niet willen loslaten maar wel betere omkadering zoeken en de voordelen willen verankeren in een nieuwe, duidelijke lange termijn visie. Ook organisaties en leidinggevenden hebben aan den lijve ondervonden dat het – soms tegen alle verwachtingen in – wél blijkt te werken! Met meer autonomie, inspirerende, creatieve en innovatieve nieuwe manieren van samenwerken en nieuwe skills tot gevolg. En dan hebben we het nog niet gehad over de veelvuldig gerapporteerde verhoogde productiviteit.

Culturele verandering op grote schaal

We gaan momenteel door een grootschalig cultureel veranderingsproces die alle organisaties verplicht om even stil te staan en na te denken over de toekomst. Change binnen individuele bedrijven is natuurlijk niet nieuw en worden vaak gedreven door specifieke omstandigheden zoals een merger of een andere managementbeslissing.

Dit keer zijn we vanwege de globale pandemie allemaal samen in een stevig veranderingsproces beland, maar de impact op elke specifieke organisatie blijft even drastisch, vergelijkbaar met een heuse cultuurshock. Het zorgt ervoor dat we allen in meer of mindere mate veranderd (zullen) zijn, en dat terugkeren naar ‘het oude normaal’ niet opportuun of zelfs totaal niet meer mogelijk zal zijn.

Organisaties die een krachtig nieuw beeld én bijhorend beleid uitwerken kunnen een belangrijke kans grijpen voor een sterke hybride toekomst die het werkgeluk en de productiviteit van werknemers een boost kan geven.

De weg ligt immers volledig open om te bepalen hoeveel flexibiliteit we onszelf en onze medewerkers willen en kunnen geven. Tegelijk ook een kans voor organisaties om een meer passende omgeving en positieve ervaring te creëren waarin medewerkers en teams (elk met hun eigen voorkeuren en sterktes) zich zo goed mogelijk kunnen voelen. Kunnen ze hierdoor een stepping stone vinden om zich maximaal in te zetten, het beste van zichzelf te geven en (beter) te presteren in de taken waarvoor ze werden aangenomen? In dat geval is the sky the limit.

De uitdaging die er ligt is niet van de poes:

– Hoe definieer je dat nieuwe model en bijhorend beleid voor ‘hybrid working’?
– Tot waar durven en willen ondernemingen vernieuwing aangaan wat betreft de manier van werken en alles wat daar onlosmakelijk mee verbonden is: de organisatiecultuur, missie en doelstellingen.
– Hoe geef je een kader aan flexibiliteit?
– Hoe optimaliseer je de voordelen van thuis/remote werk en hoe pak je de nadelen ervan aan?
– Hoe combineer je slim met de sterktes van kantoorwerk om de connectie-kracht te maximaliseren?

Organisaties die deze uitdaging nu aangaan, kunnen van de huidige en zeer boeiende veranderingen een stevige opportuniteit maken. Eentje die zich kan vertalen in betere samenwerking, sterkere resultaten en een positievere employer branding.

White paper “Hybride Werken”

Om organisaties op weg te helpen om deze uitdaging aan te pakken, schreven de Corporate Well-Being experten bij Tryangle een krachtige white paper die als leidraad kan dienen. Je vindt er een definitie van hybrid working, en we helpen je om een model op maat van jouw onderneming uit te tekenen gebaseerd op alle relevante componenten en de learnings van het voorbije jaar.

white paper hybride werken

Dowload de gratis white paper “hybride werken”.

You might be interested in …