Happy team vibes

happy team

 

Tryangle werkt niet enkel aan werkgeluk in bedrijven. Ook zelf doen we heel wat om ons eigen werkgeluk en dat van ons team te koesteren. We walk the talk, zeg maar.

We tonen je graag enkele belangrijke werkgelukaspecten waarop wij onder meer focussen om op een gemotiveerd en geïnspireerd team te kunnen rekenen.

Gelijkgestemd

Alles start met een gezonde voedingsbodem om de samenwerking constructief en positief te laten verlopen: we laten ons omringen door mensen die onze passie delen en op een gelijkaardige manier in het leven staan. Zo vormen we een groep van collega’s die stuk voor stuk mee willen bouwen aan de Tryanglemissie rond welzijn op het werk en werkgeluk: tegen 2030 1000001 mensen (opnieuw) in hun kracht zetten.

Een klik

Samenwerken met mensen waar we ons goed bij kunnen voelen zorgt ervoor dat je in vertrouwen kan werken en er een gevoel van veiligheid aanwezig is. Zo durft iedereen ideeën delen, dingen uitproberen, maar ook punten naar voor brengen die verbeterd kunnen worden.

Doing what you love

We bieden al onze medewerkers bewust de ruimte voor authenticiteit en eigen talenten.

Zo maximaliseren we de “do what you love” filosofie. Iedereen krijgt de ruimte om aan te geven wat ze het liefste doen en hoe ze dat bij voorkeur aanpakken. En dat ondersteunen we maximaal.

Natuurlijk zitten er in elke job wel een paar dingetjes vervat die erbij horen en die moeten gedaan worden. We engageren ons echter om de 80-20 regel toe te passen. Wanneer er naar het gevoel van de medewerker meer dan 20% taken zijn die ‘moeten’, ‘saai zijn’, of teveel energie kosten, dan zoeken we een oplossing. Misschien is er wel een andere collega die dit werkje net helemaal het einde vindt. Door een gevarieerd team met verschillende stijlen en talenten samen te stellen, mikken we er bewust op dat we elkaar aanvullen en versterken.

Flexibiliteit

Naargelang de persoonlijkheid van onze werknemers of hun gezinssituatie en zelfs hun levensvisie, zie je andere werkstijlen ontstaan. Zo hebben we verschillende versies in huis op het spectrum van ochtendmens tot nachtuil. Met 9 to 5 kantooruren werken zou dus niet voor iedereen even efficiënt zijn.

Natuurlijk zijn er bepaalde afspraken, meetings en timings waar we ons met zijn allen aan houden, maar iedereen is vrij om daarrond zijn werkomgeving en zijn werkuren naar believen invulling te geven. Door onze manier van samenwerken en het opgebouwde vertrouwen weten we dat elke collega zijn verantwoordelijkheid neemt in het managen van zijn agenda en zijn projecten.

Zeggen waar het op staat

We moedigen iedereen aan om authentiek en vrij te communiceren. Elke collega kan dus aangeven wat hij leuk vindt, waar hij blij van wordt en wat er goed gaat. Maar ook wanneer de dingen wat minder vlot lopen, of iets niet helemaal goed voelt, willen we dat graag horen. Hoe sneller zo’n beslommeringen worden gedeeld, hoe sneller we er actie kunnen rond ondernemen. En laat het bespreken van de uitdagingen nu net de ruimte creëren om ook de succesverhalen te delen!

PS: Is het je ook opgevallen hoe we telkens “hij” schrijven in dit artikel? Noem het vooral dichterlijke vrijheid: de TryangleTribe bestaat voornamelijk uit vrouwen en is momenteel slechts één schat van een man rijk…

Hier lees je meer over ons team en onze aanpak.

 

 

You might be interested in …