De stamleider versus de sjamaan

 

Wanneer we het hebben over het thema leiderschap, kom je snel uit bij de woorden van Antropologe Jitske Kramer over de kracht van mensen als “tribal beings”. Onder onze oerkracht zijn we ook vandaag nog steeds op zoek naar tribal connections ofte samenhorigheid onder gelijkgestemden.

Traditionele versus moderne stammen

Moderne stammen lijken in alles en in niets meer op traditionele stammen zoals Kramer er bezocht heeft over de ganse wereld. Ze haalt het voorbeeld aan van haar ontmoeting met een traditionele stam in Borneo waar het leven simpel klinkt: als je iets wil stoppen, stop dan met erover te spreken. Bizar dat wij in het zogenaamd ontwikkelde westen net het tegenovergestelde doen of hoe op de herdenking van de Groote Oorlog luidkeels weerklonk hoe we de herinnering levendig moeten houden opdat de geschiedenis zich niet herhaalt…

Het belang van een totem

Traditionele stammen zijn zich heel erg bewust van het belang van een totem. Een totem is de materiële uiting van de stamcultuur. In traditionele stammen zijn totems heel erg ingeburgerd terwijl moderne stammen of teams er vaak bijzonder weinig tot geen aandacht aan schenken. Dat is jammer want zo mis je een krachtig bindmiddel. Denk bijvoorbeeld aan het logo van je bedrijf. Dat zou een verhaal in zich kunnen dragen en er zo voor kunnen zorgen dat de medewerkers fier zijn op hun logo en hun werkgever. Op die manier kan je logo als totem functioneren waarbij elke blik op hun logo een warm gevoel van trots doet ontstaan.

De basiskrachten

Een sterke tribe drijft op twee krachten die allebei heel erg nodig en bijzonder nuttig zijn. Deze basiskrachten zijn doelgerichtheid en relatieversterking. Hoewel het een niet zonder het ander kan, zie je in veel bedrijfsteams een eenzijdige focus op ofwel het doelgerichte streven naar resultaten ofwel het inzetten op relatieversterkend vertrouwen. En dit holt de sterkte van de tribe uit, zeker in moeilijkere tijden. Op momenten waarop het moeilijk gaat, zegt de doelgerichte leider immers aan de relatieversterker “doe iets!” terwijl de relatieversterker de doelgerichte leider op dat ogenblik bij de les van zijn ontspanning houdt. Dit evenwicht zorgt ervoor de de stam sterker uit de storm komt en steeds meer in zijn krachtige essentie staat.

De stamleider versus de sjamaan

Deze basiskrachten worden ingevuld door rollen waarbij we in traditionele stammen de stamleider vaak het dagelijkse reilen en zeilen zien managen terwijl de sjamaan, de spirituele leider, zich eerder buigt over het buitengewone. Ook in ons bedrijfsleven hebben beiden een levensbelangrijke rol te vervullen in hun tribe waarbij de stamleider benoemd wordt als CEO en de sjamaan als CHO. Of zoals de traditionele stammen het willen: de CEO zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op wieltjes loopt en het is de taak van de Chief Happiness Officer om de ziel van de tribe te koesteren. En daar is een ferme portie lef voor nodig of zoals Kramer het heel mooi stelt aan het einde van haar keynote: I dare you!

Meer weten?

Ontdek meer over ons aanbod rond het topic leiderschap via deze link of via het thema in onze piramide.

 

You might be interested in …