De kracht (én geheimen) van een goed compliment

Oprechte waardering zorgt voor een positieve sfeer en een aanstekelijke energie. Natuurlijk is dit zeker binnen de werkomgeving een interessante sleutel om voor een happy workplace te zorgen waar iedereen zich goed in zijn vel kan voelen.

Het belang van waardering

Erkenning is belangrijk, want gewaardeerde werknemers functioneren optimaler en halen betere resultaten. En ondanks dat waardering zo’n boost is voor werknemers, toont recent onderzoek aan dat een derde van de werknemers het gevoel heeft dat zijn leidinggevende hun bijdrage op het werk helemaal niet waardeert. Een gebrek aan waardering leidt bij werknemers tot minder werkplezier (36%), minder werktevredenheid (35%) en minder motivatie (33%), maar ook tot minder productiviteit (28%) en het gevoel niet goed te zijn in je job (15%). Gallup en Workhuman becijferden de positieve impact van waardering en kwamen tot de conclusie dat zowel waardering uiten als waardering krijgen leidt tot medewerkers die zich meer geëngageerd en gelukkig voelen op het werk en meer geneigd aan te geven dat het werk betekenisvol en zinvol is.

Het is voor werkgevers en leidinggevenden dus van groot belang om hun appreciatie voor medewerkers te laten blijken. Gallup geeft bijvoorbeeld aan dat waardering ervoor zorgt dat de samenwerking versterkt wordt en dat kennis, informatie en ideeën meer openlijk met elkaar gedeeld worden. Daarnaast hebben gewaardeerde medewerkers vaker het gevoel dat wat ze doen zinvol en nuttig is en zijn gewaardeerde medewerkers meer geneigd om tot het uiterste te gaan voor de klant en verbetert het dus de kwaliteit.  In 2022 vulde Gallup nog aan dat werknemers die lof en waardering krijgen van hun collega’s zich sterker verbonden voelen met de bedrijfscultuur.

Maar ook voor appreciatie onder collega’s valt iets te zeggen. Het draagt bij tot meer verbondenheid en vertrouwen dankzij een positievere werksfeer en meer werkgeluk. Een compliment zorgt er niet alleen voor dat anderen zich goed voelen, het is ook gewoon een leuke ijsbreker voor een fijn gesprek. Een compliment geven is de ideale smeerolie om goede contacten op te bouwen, te onderhouden en verbinding te creëren. Het kost weinig moeite en de impact is enorm. De ontvanger van het schouderklopje voelt zich gezien, gewaardeerd en krijgt zin in meer. Complimenten zijn dus heuse productiviteitsboosters!

Positieve boomerang

Het geven van complimenten heeft trouwens ook een positief effect op de schenker van de boodschap. Iemand een goed gevoel bezorgen en een glimlach zien verschijnen, laat ook de boodschapper niet onberoerd. Door onze aandacht te richten op de kleine, positieve dingen in onze omgeving openen we volgens de principes van de positieve psychologie alleen maar de deur voor nog meer positiviteit.

In een setting waar onze hersenen geprogrammeerd zijn om vooral fouten en potentiële bedreigingen te detecteren, zorgen al die happy chemicals (dopamine, serotonine en oxytocine) voor allerlei deugddoende effecten op mindset, humeur, motivatie, veerkracht, en productiviteit. En dit voor zowel de schenker als de ontvanger.

Door elkaars successen te vieren in de werkomgeving kan je niet elkaar van elkaar leren, maar zorg je start trouwens ook een positieve spiraal! Volgens een Duitse studie gaf 66% van de medewerkers aan dat, als zij zelf waardering hebben gekregen, ze anderen ook waardering willen geven! Reden te meer dus om nog wat bewuster met complimenten en schouderklopjes aan de slag te gaan. Met complimentendag in aantocht heb je direct het perfecte excuus. (as if you need one! :))

Wat is een goed compliment?

Een goed compliment is oprecht en doet iemand goed voelen met positieve emoties als resultaat voor zowel gever als ontvanger. Naar aanleiding van de internationale complimentendag zetten we wat extra kneepjes van het vak op een rijtje die een goed schouderklopje zowaar fantastisch maken.

1. Maak het persoonlijk

Spreek één iemand rechtstreeks aan. Dit zal sterker binnen komen bij de persoon in kwestie en is meer betekenisvol dan een boodschap gericht aan het ganse team. Maak je compliment zo specifiek mogelijk en op maat van je gesprekspartner.

2. Besteed aandacht aan je boodschap

Durf precies te benoemen wat je geobserveerd hebt. Het hoeft trouwens helemaal geen grootse verwezenlijking te zijn die je toejuicht. Happiness is in the small things. Het zijn ook (en zelfs vooral) de kleine dingen die iemand doet die bewonderenswaardig zijn. Een oprechte waardering voor een schijnbaar kleine verwezenlijking komt vaak op een onverwacht moment en is dan net extra fijn om te ontvangen. Slik die “maar” wel even in en onderdruk je nood aan het geven van feedback wanneer je het positieve effect van een schouderklopje zijn werk wil laten doen. Uitgebreide feedback is zeker nuttig, maar ondermijnt vaak de impact van het compliment.

3. Hou rekening met waar je het compliment overhandigt

Besef dat iedereen anders in elkaar zit en besteed daar aandacht aan. Sommige collega’s houden net van complimentjes in het bijzijn van de ganse afdeling. Anderen staan dan weer liever niet in de schijnwerpers en ontvangen die positieve waardering bij voorkeur tijdens een one on one momentje.

4. Wees oprecht

Het is geen goed idee om een compliment uit te vinden of te forceren. Ga ook niet zeggen dat iemand iets goed heeft aangepakt wanneer je daar eigenlijk anders over denkt. Waardering is pas waardevol als het oprecht is.

 5. Hou het positief

Weersta de verleiding om in te gaan op het feit dat je iets op dit moment waardeert omdat het vroeger zo rampzalig was. Dit zorgt er niet voor dat de ontvanger zich goed voelt, wel integendeel!

6. Timing is everything

We wachten al eens graag op ‘het perfecte moment’ om een compliment te geven. Ja, je brengt je positieve boodschap liefst niet tussen de soep en de patatten, maar wacht ook niet eindeloos op het 100% perfecte moment. Benoem de dingen relatief snel tijdens of net na het moment dat ze gebeuren. Het zorgt ervoor dat je waardering nog oprechter en extra krachtig overkomt.

7. Complimentitis

We kunnen allemaal wel wat meer complimentjes geven en gebruiken, maar het is niet de bedoeling om over te slaan naar het andere eind van het spectrum en te pas en te onpas met lofzangen te strooien. Less is more!

8. Wie het schoentje past…

Iedereen heeft zijn eigen stijl om een compliment te brengen. Heel kort, bondig en sec, tijdens een gezellige koffieklets en vergezeld van wat meer toelichting, met een brede smile en een dansje erbij, of via een mail, een post-it of een kaartje. Jouw eigen oprechte authentieke manier is altijd goed.

 9. Met voorbedachte rade

Geef je compliment omdat je iemand anders in de bloementjes wil zetten en niet om een lofbetuiging terug te krijgen. Veel mensen hebben de neiging om een compliment met een compliment te beantwoorden, maar laat dat vooral niet het streefdoel zijn wanneer je een dergelijk gesprek aanknoopt.

10. Hoe neem je een compliment het best in ontvangst

Voel jij je soms ongemakkelijk wanneer je een compliment krijgt? 3 tips:

  1. Hou het kort: Meer dan een gemeende “dankjewel” hoeft het niet te zijn. Geniet vooral van het moment en laat de waardering heerlijk binnenkomen!
  1. Gebruik je lichaamstaal: Niks zo dankbaar als een brede glimlach, het namasté-gebaar of een duimpje in de lucht!
  1. Maak het stil: Je hoeft geen verdere uitleg te geven en het zou helemaal jammer zijn het compliment af te wimpelen met een “oh ja, maar dat was niks hoor”. De schenker van de boodschap wil jou een cadeautje geven. Je ontkracht de waardering en je zuigt de positiviteit als het ware meteen weer uit de lucht. Tevens kan de complimentengever zich dan een beetje stom voelen omdat die jouw prestatie helemaal fantastisch vond en jij eigenlijk aangeeft dat dat onterecht is. Zonde toch?!

 

Op 1 maart is het nationale complimentendag! Bij Tryangle maken we van de gelegenheid gebruik om onze skills om complimenten te geven én in ontvangst te nemen wat bij te schaven. Tevens houden we het natuurlijk niet slechts bij die ene dag waarop we onze collega’s even in de (figuurlijke) bloemetjes zetten.

Kunnen jij en je collega’s ook wat extra complimenten-inspiratie gebruiken?

  • Download dan een handige versie van onze complimentenposter. Print een exemplaar (of meerdere :)), zet de complimentjes knipklaar (schaar+stippellijntjes), hang op en zie wat er gebeurt.
  • Download (één of meerdere van) deze complimentenkaartjes om uit te printen en een glimlach op het gezicht van je collega’s te toveren.

 

You might be interested in …