Actuele uitdagingen op de werkvloer

 

Anno 2021 lijkt het alsof de uitdagingen op de werkvloer enkel verder uitvergroot worden. De crisis is natuurlijk niet mals geweest en heeft heel wat extra pijnpunten bloot gelegd. Ondertussen worden we overspoeld met een tsunami van nieuwsberichten rond stress en burn-out, verstandhoudingen binnen teams en met leidinggevenden die onder druk staan, een zoektocht naar motivatie, engagement en zingeving, toenemende werkdruk, ontevredenheid, slechtere prestaties en presenteïsme, uitdagingen rond absenteïsme en personeelsverloop en moeilijkheden bij het vinden van nieuwe werkkrachten.

We geven je een overzicht van de meest frappante cijfers in 2021:

Werkdruk, stress, burn-out, mentale gezondheid,…

1/3 werknemers ondervindt meer stress sinds de coronacrisis (KUL feb 2021)
4/10 vinden dat hun baas niet of onvoldoende geeft om hun mentaal welzijn (Acerta juni 2021)
1/5 medewerkers heeft het gevoel dat hij binnenkort kan uitvallen met een burn-out (Acerta juni 2021)
41% van de Belgische bedienden ervaren hun job wekelijks als mentaal zwaar (SDWorx jan 2022)
32% van Belgische werknemers geeft aan vaak of continu stress te ervaren op het werk (Ivox juni 2021)
1/4 van de ondervraagde medewerkers voelt zich vaak onder druk gezet (Ivox juni 2021)
40% zegt geen goed evenwicht werk-privé te ervaren (Ivox juni 2021)
1/3 voelt zich regelmatig of meestal niet goed op het werk (Ivox juni 2021)
41% van de Belgische werknemers ervaart dagelijks stress (Gallup aug 2021)
37% van de Belgische werknemers maakt zich dagelijks zorgen (Gallup aug 2021)
29% ervaart problematische stress (Attentia nov 2021)
4/10 Belgen zeggen niet met hun werkgever over stress en werkdruk te kunnen praten (Mensura sept 2021)
53% van de medewerkers kunnen mentale gezondheid niet bespreken met hun leidinggevende (Mensura sept 2021)
56% geeft aan dat hun job zwaarder is geworden door de pandemie (33% hogere werkdruk, 23% emotionele impact) (B-Tonic dec 2021)
40% zet vaak/altijd een stoer gezicht op tijdens de werkuren om angst, stress en onbehagen te verbergen (B-Tonic dec 2021)
36% van de werknemers heeft op zondagavond angst of stress om op maandag het werk te hervatten (B-Tonic dec 2021)
45% verlangt meer en gerichtere aandacht voor geestelijke en fysieke gezondheid (B-Tonic dec 2021)

 

Verzuim, verloop en the war for talent

37% van arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door burn-out en/of psychische aandoeningen (CM juni 2021)
+11% meer ziekteverzuim op middellange termijn (SD Worx sept 2021)
In ons land is meer dan 1 op de 10 werknemers langdurig ziek (Mensura)
33% van de afwezigheden wordt veroorzaakt door verhoogde stress (Attentia nov 2021)
Het langdurig absenteïsme bereikte in België een ongezien record met 450.000 langdurig zieken (Securex 2020)
Slechts 3/10 bedrijven hebben een volwaardig verzuimbeleid (Mensura dec 2021)
30% tot 40% van de medewerkers heeft concrete verloopintenties (Attentia nov 2021)
37% overweegt een carrièreswitch in het komende jaar (Acerta mei 2021)
45% van werkende Belgen solliciteerde de laatste 6 maand minstens 1 keer (Acerta mei 2021)
40% van de medewerkers geven aan dat ze waarschijnlijk van job zullen veranderen in de komende 3 tot 6 maand (McKinsey & Company sept 2021)
77% van Belgische werkgevers ondervindt moeilijkheden om vacatures in te vullen door een tekort aan arbeidskrachten (ManPowerGroup okt 2021)
Bijna nergens in de EU zijn er zo veel vacatures als in België: 4,7 per 100 arbeidsplaatsen (Statbel dec 2021)
Er staan bijna 200.000 vacatures open. Het hoogste aantal dat ooit is geregistreerd (Statbel dec 2021)
48% van de Belgische werkgevers is van plan nieuwe banen te creëren tegen eind maart 2022 (ManPowerGroup dec 2021)
Voor 1/5 KMO’s zijn vertrekkende medewerkers een (zeer) grote uitdaging (SDWorx jan 2022)
Aantrekken van nieuw talent (44%) vormen samen met veerkracht en welzijn (43%) de grootste HR uitdaging voor Belgische bedrijven in 2022 (SDWorx – dec 2021)

 

Hybride werken, verbinding en leiderschap

29% van de medewerkers voelt zich minder betrokken bij zijn of haar organisatie (vs. voor de coronacrisis) (Protime maart 2021)
69% weten minder waar hun collega’s mee bezig zijn (Protime maart 2021)
51% stelt dat ze minder bij collega’s terecht kunnen voor vragen en advies (Protime maart 2021)
48% heeft het gevoel dat ze bij vragen niet geholpen worden door hun leidinggevenden (Protime maart 2021)
28% van ondervraagde medewerkers geeft aan zich niet verbonden te voelen met de organisatie (AMS april 2021)
84% van de werkgevers ervoer een negatieve impact op de band tussen medewerkers onderling (AMS april 2021)
42% van de Belgische werknemers voelt zich niet meer verbonden met de collega’s (Ivox juni 2021)
1/3 medewerkers mist waardering op het werk (KUL mei 2021)
50% van de werknemers meldt dat ze enkel negatieve feedback krijgen (KUL mei 2021)
1/5 werknemers heeft sinds corona meer moeite met fysieke gesprekken op het werk (Tempo Team sept 2021)
6/10 bedrijfsleiders vinden dat managers personeel (opnieuw) moeten motiveren en vertrouwen geven na corona (Acerta sept 2021)
Bevraagde werknemers zouden in normale tijden gemiddeld 48% van thuis uit willen blijven werken (=2,4 dagen per week) (Securex nov 2021)
Amper 1/5 werkgevers paste zijn arbeidsreglement aan ivm het thuiswerken (Tempo Team dec 2021)
1/10 heeft zelfs helemaal geen telewerkbeleid (Tempo Team dec 2021)

 

Er klopt iets niet

Het groeiende aantal en ernst van issues omtrent stress, burn-out en (mentale) gezondheid, verbinding en prestaties op het werk laat weinig aan de verbeelding over.

Toch zet slechts 4/10 bedrijven structureel in op een welzijnsplan (Acerta maart 2021). Ondanks dat 93% van de werkgevers zegt wel degelijk met het mentaal welzijn van de medewerkers begaan te zijn (Acerta juni 2021) en 64% van werkgevers  ‘motiveren en vertrouwen geven’ als belangrijkste competentie voor leidinggevenden noemen (Acerta sept 2021). Hier is dus toch nog werk aan de winkel om de intenties om te zetten naar juiste en concrete acties.

Daarnaast zijn duurzame initiatieven rond de verschillende pijlers van werkgeluk jammer genoeg nog steeds in de minderheid. Gelukkig zijn er heel wat organisaties die hierin uitblinken als pioniers, en zien we steeds meer ondernemingen de eerste stappen zetten, wat we enkel kunnen toejuichen. Hen willen we dan ook aanmoedigen om aan de kar te blijven trekken en het pad te blijven volgen op weg naar een heuse werkgeluk strategie met een lange termijn visie en het bijhorende multiplicatoreffect.

En nu?

Legio redenen dus om strategisch in te zetten op in welzijn, werkgeluk en een positieve, motiverende organisatiecultuur om deze uitdagingen aan te gaan.

Want, investeren in drivers voor meer werkgeluk loont! Niet alleen omdat het curatief, maar ook preventief, werkt als buffer tegen bovengenoemde uitdagingen. Werkgeluk brengt daarnaast een stevige meerwaarde met zich mee. Ontdek in dit samenvattend artikel cijfers en resultaten van meer dan een decennium aan onderzoek rond de ROI van werkgeluk.

Wil je in jouw team of organisatie werken aan welzijn en werkgeluk maar heb je geen idee waar te beginnen? Je kan altijd vrijblijvend met ons contact opnemen, we bekijken graag hoe we jou kunnen helpen.

 

You might be interested in …