Onderzoek naar werkgeluk: 8 dimensies uitgelicht

onderzoek werkgeluk

Dat we bij Tryangle organisaties ondersteunen die willen werken aan welzijn en geluk op het werk is allang geen geheim meer. Daarom dat we heel wat activiteiten op poten zetten om medewerkers, leidinggevenden, management teams, HR verantwoordelijken, CHO’s, preventieadviseurs,… te begeleiden.

Om dezelfde reden zetten we elk jaar in september onze schouders onder de Week van het Werkgeluk om het belang en de ROI van Happiness at Work en Corporate Well-Being te blijven onderstrepen. Immers, organisaties die voor een positieve werkomgeving zorgen en medewerkers helpen en begeleiden naar meer welzijn en werkgeluk zijn onder andere productiever, veerkrachtiger, creatiever en hebben minder verloop en uitval.

In oktober stond ook Public Minds, een onderzoeks- en adviesbureau, stil bij de Week van het Werkgeluk en lanceerde een grootschalige bevraging: Meer dan 500 medewerkers uit 51 verschillende lokale besturen in Vlaanderen deelden hun ervaringen rond werkgeluk tijdens het onderzoek waarvan ze onlangs de resultaten bekend maakten:

Een werkgeluk-score van 7/10

Gemiddeld krijgt het werkgeluk binnen lokale besturen een score van 7 op 10. Voor 46% is het geluk op hun werk zeer sterk aanwezig, nog eens 39% geeft een positieve score van 6 of 7 op 10. Er zijn echter ook medewerkers die (eerder) niet gelukkig zijn op hun werk. Van de 15% die negatieve scores geven zijn zelfs 5% zeer ongelukkig (zie onderstaande figuur).

De werkgeluk score blijkt daarenboven opvallend hoger te zijn bij jongere (jonger dan 30 jaar) en startende medewerkers dan bij oudere werknemers en medewerkers met een hogere anciënniteit.

werkgeluk score
Bron: werkgeluk onderzoek bij lokale besturen (Public Minds – Oktober 2021)

 

De bouwstenen van werkgeluk binnen lokale besturen

Ongeveer de helft geeft aan zich gewaardeerd te voelen, zich te kunnen ontwikkelen en energie te krijgen van hun werk; al nemen deze factoren af met leeftijd en anciënniteit.

Van alle bevraagde bouwstenen blijkt de mate waarin medewerkers zich voldoende geïnformeerd voelen over belangrijke ontwikkelingen in de organisatie het minst aanwezig binnen lokale besturen. Iets minder dan de helft van de medewerkers geven aan dit te ervaren.


Bron: werkgeluk onderzoek bij lokale besturen (Public Minds – Oktober 2021)

 

Meer weten? Download de paper

Wil je meer lezen over de resultaten van het onderzoek?

 

Dan kan je hier de paper downloaden met meer informatie en cijfers, maar ook heel wat tips waarin je ontdekt wat je als organisatie kan doen om te sleutelen aan werkgeluk.

 

 

Onderzoek naar werkgeluk

Public Minds is een onderzoeks- en adviesbureau dat organisaties essentiële inzichten biedt om succesvolle keuzes te kunnen maken. Ze dragen eveneens bij aan welzijn en werkgeluk van organisaties en ondersteunen bijvoorbeeld steden en gemeenten bij het voeren van onderzoek bij medewerkers rond hun werkbeleving.

Dit doen ze zowel via eenmalige bevragingen met een eigen scan rond de 8 dimensies van werkgeluk, als via een medewerkersmonitor die op continue basis HR- en organisatie thema’s in kaart brengt en toelaat om verschillende kernindicatoren op te volgen doorheen de tijd.

 

De scan op 8 dimensies

Het onderzoek naar werkgeluk bij de lokale besturen sluit aan op de ruimere expertise van Public Minds in de algemene tevredenheid en werkbeleving van medewerkers. Hiertoe bieden zij een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument aan: een scan op 8 dimensies. De analyse biedt inzicht in welke aspecten het meest impact hebben op de werkbeleving. Zo kunnen organisaties de belangrijkste factoren identificeren voor maximaal betrokken en tevreden medewerkers.

 

Deze scan biedt een glashelder antwoord op vragen als

▪ Hoe betrokken voelen de medewerkers zich?
▪ Wat ervaren ze als sterke punten?
▪ Wat zijn verbeterpunten?
▪ Bestaat het risico op een te hoge werkdruk?
▪ Beleven ze plezier in hun werk?
▪ Heerst er een prettige sfeer op het werk?

 

 

Actieplan

Door het partnership tussen Public Minds en Tryangle kunnen de resultaten van de scan het ideale vertrekpunt vormen om de werkbeleving stelselmatig te optimaliseren via een concreet actieplan. Bij de uitvoering van dit actieplan kunnen organisaties natuurlijk optimaal begeleid worden: Dit kan gaan over een inspiratiesessie tot concrete workshops rond bepaalde welzijnsthema’s en wordt volledig afgestemd op de scan op de 8 dimensies.

 

Zelf onderzoek en/of welzijnsinterventies uitvoeren?

Tryangle en Public Minds sloegen eerder dit jaar al de handen in elkaar om een sterke totaalaanpak aan te bieden waardoor organisaties actie kunnen ondernemen gebaseerd op objectieve inzichten.

welzijnspakketten

Die welzijnsinterventies in 2021 kunnen daarenboven ook nog eens gesubsidieerd worden door de werkbaarheidscheques* van de Vlaamse Overheid (*Werkbaarheidscheques zijn niet meer aan te vragen sinds november 2022).

Zo kunnen organisaties, afdelingen of teams investeren in welzijn op het werk door het meten + weten + uitvoeren van de juiste acties (op maat van de uitdagingen en cultuur binnen de organisatie).

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

 

De ROI van welzijn en werkgeluk

Wie nog niet overtuigd is van het feit dat inzetten op welzijn en geluk op het werk geen kost is maar een heuse investering met een stevige return, kan altijd inspiratie opdoen in de blogartikels:

You might be interested in …