Werken vanuit verbinding en overleg bij VGD

VGD audit tax & accountancy

In onze tweede aflevering van de Try a Different Angle Podcast, gingen we het gesprek aan met Sanne De Prycker bij VGD.

Over Sanne De Prycker

Sanne De Prycker

Sanne De Prycker is HR Business Partner en preventieadviseur bij VGD en maakt deel uit van een tienkoppig HR team.

VGD is een advieskantoor met meer dan veertig jaar ervaring bij het ondersteunen van ondernemingen in vraagstukken rond tax, audit, accountancy en dergelijke meer. Ze willen ondernemers bijstaan in alle backoffice zaken, zodat zij zich kunnen focussen op hun core business.

Great Place To Work

Als je weet dat dit bedrijf al heel wat prijzen heeft gewonnen omwille van hun human-centered approach, dan kan je niet anders dan benieuwd zijn op welke manier zij werk maken van werkgeluk.

VGD Great Place to Work

Het bijzondere is dat deze organisatie het enerzijds belangrijk vindt dat medewerkers zich goed moeten kunnen voelen en zichzelf moeten kunnen zijn op de werkvloer, en zich daar aan de hand van verschillende pijlers concreet voor inzet. Tegelijkertijd staat VGD er voldoende nuchter in om te beseffen dat het een stevige uitdaging is om voor meer dan driehonderd mensen steeds álles goed te kunnen doen.

Ook al kregen zij al meermaals de erkenning van “Great Place To Work”, ze zijn er zich van bewust dat er altijd zaken zijn die beter kunnen en leunen op verbinding en overleg om hiermee om te gaan. Ze blijven steeds open staan voor suggesties en feedback en gaan samen elke dag aan de slag om er het beste van te kunnen maken. Hieronder ontdek je aan de hand van welke pijlers zij dat precies doen.

Let’s talk

Eén van de belangrijkste en grote ijkpunten binnen de aanpak van VGD is hun slogan en rode draad “Let’s Talk”. In gesprek gaan en horen wat mensen zeggen. Een eerlijke, open, transparante en tijdige communicatie en een team-sfeer waarin alles bespreekbaar is, geldt als sterke sleutel om tot een optimale samenwerking te komen. Ook in de eventuele exit gesprekken wordt dit principe doorgetrokken en wordt er gepeild naar concrete suggesties en leerpunten waar VGD het (nog) beter zou kunnen doen. Met deze werkpunten wordt dan ook rekening gehouden naar de toekomst toe.

Sociale verbinding over verschillende locaties heen

Bij deze organisatie wordt het babbeltje aan de koffiemachine of een gezellige lunch met de collega’s sowieso aangemoedigd. Niet alleen worden er vanuit HR heel wat zaken aangereikt en top-down georganiseerd, maar ook eigen initiatieven zoals after work drinks of andere leuke dingen om samen met de collega’s te doen, zijn belangrijk voor het HR-departement, om zo in te kunnen spelen op alle verschillende noden die iedereen heeft.

Ondanks dat het praktisch niet zo evident is, probeert VGD er nadrukkelijk voor te zorgen dat mensen van verschillende locaties elkaar toch kunnen leren kennen. Denk aan initiatieven zoals een jaarlijks feest waar alle medewerkers elkaar kunnen zien, tot regelmatige opleidingen over de verschillende kantoren heen waar dan ook wel tijd en ruimte wordt gemaakt om elkaar te ontmoeten of kennis te maken. Sommige collega’s zijn vanuit hun specifieke rol ook vanzelf vaker op verschillende kantoren aanwezig, maar eigenlijk is elke werknemer vrij om op een ander kantoor te gaan werken, dus ook dat zorgt voor de nodige kruisbestuiving.

Verbindende (performance) opvolging

Leidinggevenden en teammanagers worden gevraagd om regelmatig contact te hebben met de medewerkers, dus er zijn vaak overlegmomenten. Maar ook door de goede sfeer binnen de teams en de “Let’s Talk” aanpak heeft VGD een cultuur gecreëerd waarin collega’s spontaan contact met elkaar zullen opnemen om te checken of alles ok is en of men ergens mee kan helpen.

Een flexwerk policy met ruimte voor eigen invulling

Voor het thuis- en afstandswerken tekende HR een beleid uit bestaande uit enkele grote richtlijnen, maar daarnaast wordt er per afdeling – of soms zelfs per team – altijd bekeken wat er specifiek werkt voor hen. In samenspraak met de medewerkers is er dan steeds nuance en ruimte voor een eigen invulling mogelijk, waarna concrete lokale aanpassingen en afspraken gemaakt voor elke werkplek. Alle individuele verzoeken of redenen zijn met andere worden bespreekbaar en worden case by case beoordeeld.

Ondersteuning bij on-boarding

Elke nieuwe medewerker krijgt steeds een meter of een peter toegewezen, die op hun beurt ook weer goed worden begeleid om de juiste ondersteuning te kunnen geven. Jonge, nieuwe werknemers kunnen ook in een Young Potential programma stappen, waardoor ze op basis van een aantal opleidingen zich zowel technisch inhoudelijk kunnen ontwikkelen, maar ook groeien op vlak van algemene vaardigheden die nuttig zijn als je in het werkleven stapt. Denk bijvoorbeeld aan presentatievaardigheden, feedback of assertiviteit en andere nuttige tools om een succesvolle carrière uit te bouwen.

Inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden

VGD zorgt ervoor dat job-inhoudelijk steeds alle gelegenheid aan medewerkers wordt gegeven om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo kan er bijvoorbeeld vrij makkelijk doorheen de verschillende business lines genavigeerd worden, waardoor werknemers niet alleen hun kennis kunnen uitbreiden, maar VGD ook net van hun talenten en ervaring gebruik kan maken in andere afdelingen. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingsmogelijkheden binnen een zelfde departement: wie daarvoor interesse heeft kan zich altijd kandidaat stellen om zich bijvoorbeeld te verdiepen in een bepaald onderwerp of voor een people management functie.

Well-being in the picture

VGD biedt alle medewerkers ook regelmatig heel wat informatie (bijvoorbeeld via webinars) omtrent veerkracht en welzijn. Ze kiezen daarbij bewust voor een vrij breed aanbod en uiteenlopende thema’s, aangezien de concrete welzijnsnoden voor iedereen verschillend zijn. Er is immers niet één magische oplossing die voor iedereen werkt. Ook al lokt een sessie rond een bepaald topic slechts een paar deelnemers, de positieve impact die dat kan hebben op dat ene individu maakt het initiatief sowieso waardevol.

"Maar dan heb je toch bij één iemand misschien een klein beetje een steentje verlegd! En dat is de essentie. Voor die ene persoon heeft dat heel veel betekend.”

Gedragen door de top van de organisatie

Een belangrijk element is het feit dat het management, de partners bij VGD, heel erg achter het welzijnsbeleid en hun visie omtrent verbinding staan en er ook volledig in geloven en het mee uitdragen. Op die manier wordt het HR team ook volledig gesteund bij alle initiatieven die ze ondernemen om de mensgerichte organisatie die ze graag willen zijn – binnen hun toch wel vrij analytische context gezien hun sector – volledig te onderschrijven.

Tot slot geven we je nog de favoriete quote van Sanne mee die aantoont dat gevoelens absoluut welkom zijn op de werkvloer bij VGD: “Heel veel mensen zien zichzelf als denkende wezens die voelen en eigenlijk zijn we voelende wezens die denken”

Quote we are feeling creatures that think

“Dit is voor mij de essentie van welzijn. We gaan er maar al te vaak van uit dat voelen misschien niet altijd mag of niet altijd kan. Ik denk dat we er als organisatie in slagen om een mensgerichte organisatie te zijn als we dat voelen wel kunnen toelaten.

Wanneer we onze mensen kunnen duidelijk maken dat het ok is en het heel normaal is om emoties te voelen. Als je daarnaast ook nog denkt is het uiteraard wel handig 😊, maar dat voelen staat eigenlijk wel centraal.“

Beluister deze aflevering

Luister online of op Spotify, iTunes, Google of YouTube.

Wil jij graag te gast zijn in onze podcast?

Ken jij een organisatie of ben jij actief in een bedrijf die werken aan welzijn op het werk en werkgeluk? Wil je een fantastisch initiatief delen? Elk idee is welkom! Dus nodig ons uit en we komen heel graag op gesprek.

You might be interested in …