TRYANGLE CONSULTING

We ondersteunen directieleden, management teams, HR professionals, preventieadviseurs, enz. in het uittekenen van een welzijns- of werkgelukbeleid, het bepalen van prioriteiten en het uitrollen van de gekozen activiteiten.

Tryangle consulting

Management Consulting

Vanuit een intakegesprek en een eventuele meting bepalen we de prioritaire pijler(s) uit de piramide van werkgeluk die onze aandacht vraagt.

Samen met alle nodige stakeholders (in een werkvorm naar keuze: via interviews, bevragingen, workshops,… ) bepalen we de elementen die reeds goed lopen en gaan we op zoek naar de opportuniteiten en het groeipotentieel. De analyse mondt uit in een gedetailleerd voorstel waarin we de sterke punten nog meer in de verf te zetten en de werkpunten concreet en constructief aan te pakken. 

Op deze manier stippelen we een traject naar werkgeluk uit op maat van de jouw organisatie en werken we een actieplan uit.

Kennismaken?

Ontdek ook de andere diensten binnen ons aanbod