WERKBAARHEIDS-CHEQUES

WERKBAARHEIDSCHEQUES

***  De werkbaarheidscheques werden verlengd voor 2024. ***

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 9.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Op deze pagina vind je alle nuttige informatie over deze Vlaamse subsidie.

Doel van de werkbaarheidscheques (WBC)

Deze subsidie is in het leven geroepen om de werkbaarheid in organisaties zowel in kaart te brengen als te verbeteren en dit met betrekking tot:
– de werkpost (werkomgeving en werkplek)
– de arbeidsorganisatie (beleid en procedures, manier van (samen)werken, ..)

Werkbaar werk behapt verschillende componenten zoals stressbestendigheid en sterkere motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans. Er wordt ook specifiek melding gemaakt van het psychosociaal welbevinden en de huidige pandemie:
Werkbaarheid en veiligheid voor werknemers, met nadruk op de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie
– Competentieversterking om werkbaar te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
– Psychisch welbevinden van de werknemers en werkgever

Werkbaarheidscheques, wat is het precies?

Het gaat om een subsidie van 60% van het totaalbudget van een geschikt project, met een maximum van 9.000€. Het kan gaan om
– het uitvoeren van een meting of scan
– EN/OF begeleiding en advies (consulting rond beleid, strategisch advies, ..)
– EN/OF verbeteringsactiviteiten (coaching, opleiding, acties,..)

Welke organisaties komen in aanmerking?

– Ondernemingen in Vlaanderen (zowel KMO’s als grote ondernemingen) met minstens 1 medewerker
– Zowel profit als social profit sector

Download een handige one pager

Wat zijn enkele belangrijke watch-outs?

– Wacht niet te lang: Denk je na over investeren in welzijn op het werk? Kom dan nu in actie. Het totaalbudget voor 2024 is immers beperkt: first come, first served.

– Tijdslimiet: De aanvraag kan ingediend worden tot 31.07.2024. Voor elk project geldt, vanaf de datum van aanvraag, een uitvoeringslimiet van maximaal 8 maand.

– Voorwaarden ivm De-minimis: Er geldt een beperking voor de staatssteun die een onderneming mag ontvangen over de voorbije drie jaar (tot een plafond van 200.000€).

– Geen dubbelfinanciering: eenzelfde project kan niet door verschillende steunmaatregelen worden gesubsidieerd.

Een opname bekijken van een webinar omtrent de werkbaarheidscheques?

Op 1 februari 2024 vertelden Griet Deca (Tryangle) en Matthias Vandenbussche (Public Minds) alles over de werkbaarheidscheques en de verlenging voor 2024.

Blijf je met prangende vragen zitten?

We bundelen hier een overzicht van heel wat concrete vragen die we de afgelopen tijd hebben ontvangen in verband met de werkbaarheidscheques.

Toch nog een extra vraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! We staan je graag met raad en daad bij.

Q&A

Anders dan bij de KMO-Portefeuille is er voor de werkbaarheidscheques geen limiet qua organisatiegrootte. De enige voorwaarde die genoemd wordt rond het aantal medewerkers is minimaal 1 werknemer in dienst hebben.

Non-profit komt niet in aanmerking voor de subsidie, maar organisaties binnen de social profit (of de lokale diensteneconomie) zoals maatwerkbedrijven en sociale en beschutte werkplaatsen, in principe wel. Voor duidelijkheid omtrent specifieke gevallen kan je je best altijd informeren bij de Vlaamse Overheid zelf (werkbaarheidscheque@vlaanderen.be).

De werkbaarheidscheques zijn een initiatief van de Vlaamse overheid en gelden dus enkel voor organisaties met een aanvaardbare rechtsvorm, gevestigd in het Vlaams Gewest.

Neen, werkbaar werk, werken aan welzijn op het werk of corporate well-being zijn veel bredere concept die nog veel meer coveren dan bijvoorbeeld beweging en gezonde voeding. Ook aspecten rond omgaan met stress, mentaal welzijn, mindset, gezonde (thuis)werkplek, connectie en verbinding, optimaal leidinggeven en samenwerken, competenties, … komen in aanmerking voor de ondersteuning met de WBC omdat ze elk op hun eigen manier bijdragen aan de motivatie, veerkracht en productiviteit van medewerkers. Daarenboven kunnen organisaties rond deze thema’s zowel strategisch gaan werken (en begeleiding voor het uitstippelen van een welzijnsbeleid aanvragen), maar ook de operationele ondersteuning of training van leidinggevenden, of het bieden van tools, workshops en dergelijke voor medewerkers komen in aanmerking.

Neen, de werkbaarheidscheques zijn vorig jaar uitgebreid waardoor ze nu ook de activiteiten omvatten om werkbaar werk te verbeteren. Er kan natuurlijk nog steeds gecombineerd worden (scan + acties). En ook al wordt een scan wel aanbevolen om gericht actie te ondernemen, ook enkel de welzijnsactiviteiten ter verbetering komen in aanmerking.

Op de website van de overheid wordt aangegeven dat de WBC niet in aanmerking komen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er wordt enkel specifiek een uitzondering gemaakt voor scans, actieplannen en acties die dienen om het hoofd te bieden aan de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona – waardoor alle organisaties op alle vlakken getroffen worden.

Het gaat om een subsidie van 60% op het totale bedrag van een project, exclusief BTW. Er geldt een absoluut maximum van 9.000€ per ondernemingsnummer. Dat betekent concreet dat een uitgave van 15.000€ een maximale subsidie van 9.000€ oplevert.

Je mag in totaal 3 verschillende projecten indienen, die in totaal tot 9.000€ subsidie kunnen opleveren.

Hou er rekening mee dat subsidies worden bekeken op ondernemingsniveau (ondernemingsnummer) en niet op vestigingsniveau. Dus een organisatie met meerdere vestigingen in Vlaanderen onder hetzelfde ondernemingsnummer worden samen genomen en vallen onder de maximum subsidie van 10.000€.

Nee, de werkbaarheidscheques hebben geen terugwerkende kracht. Het geldt enkel voor projecten die vooraf worden aangevraagd.

Ja, deze kan je hier vinden: lijst van erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille of dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie.

Nee, het gaat om een vrij eenvoudige procedure (lees er hier meer over) en Tryangle helpt trouwens graag om alles in goede banen te leiden.

Zolang er budget ter beschikking is, worden aanvragen in overeenstemming met de voorwaarden in de oproep doorgaans aanvaard. Inhoudelijk betekent dat dat er een duidelijke link moet aangetoond worden tussen de gekozen activiteiten en de componenten van werkbaar werk, zoals omschreven door de Vlaamse Overheid (stress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans). Onze Tryangle welzijnsinterventies die ondersteuning bieden rond (fysiek en mentaal) welzijn en psychosociaal welbevinden komen dus zeker en vast in aanmerking en wij bieden indien nodig ook hulp bij het formuleren van de aanvraag.

De Vlaamse Overheid doet zijn uiterste best om de aanvragen zo snel mogelijk goed te keuren (ongeveer drie weken), maar dit is zeker niet altijd mogelijk. We raden daarom ook aan – vanwege de beperkte projectdoorlooptijd van 8 maanden – om niet te wachten en meteen na de aanvraag de uitvoering van gegronde projecten alvast op te starten.

Zodra je je factuur hebt ingediend, wordt de subsidie normaal binnen de maand uitbetaald. Let op, het gaat hier om een pre-financiering: jij betaalt de volledige factuur aan de dienstverlener, de overheid stort jou nadien het gesubsidieerde bedrag terug.

Ons advies: Wacht niet te lang! Er is een beperking van het totaalbudget dat de Vlaamse Overheid ter beschikking heeft. De cheques werden door de Vlaamse regering in december 2023 verlengd voor 2024, vandaar onze warme oproep om alsnog in actie te schieten. Maar… als de pot op is, is hij op. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot 31.07.2024.

Helaas niet: De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk bedrijven de kans geven om van de subsidie gebruik te maken. Een bijkomend project indienen voor hetzelfde ondernemingsnummer nadat een eerste aanvraag reeds werd toegekend is jammer genoeg niet meer mogelijk, zelfs als de totaal aangevraagde subsidie lager was dan het (nu) maximaal beschikbare bedrag van 9.000€.

Voorbeeldprojecten

We inspireren jullie graag met enkele voorbeeldprojecten die in het verleden reeds in aanmerking zijn gekomen voor subsidiëring door de werkbaarheidscheques:

Veerkrachtbarometer + workshops en opleidingen

Een werknemersbevraging rond fysiek en mentaal welzijn om zowel sterktes als werkpunten te definiëren en op basis daarvan next steps te bepalen om het welzijn verder te vergroten. Door inzichten in de juiste drivers ontwikkelden we een duidelijk actieplan en concrete interventies met betrekking tot:

– Het ondersteunen van leidinggevenden rond kennis van het stress-mechanisme en stresspreventie bij teamleden maar ook ivm het begeleiden van re-integratie van afwezigen.
– Sensibiliseren en informeren van medewerkers mbt inzichten en tools voor meer veerkracht.

Voorbeeld 1: Training en workshops rond fysieke en mentale gezondheid

Ondersteuning om de mentale en fysieke gezondheid, het welzijn en de verbondenheid op het werk duurzaam te verhogen. Dit onder de vorm van:

– Opleiding voor leidinggevenden: tips rond veerkracht en zelfzorg, communicatie, verbinding, stress, angst, conflicten, teamwerking

– Een gezondheidsscan en -programma voor medewerkers dat advies en begeleiding biedt voor een gezondere levensstijl voor meer veerkracht

– Workshops voor inzichten en tips rond stress, mindset, angst, pessimisme,… om deze thema’s bespreekbaar te maken en de juiste coping vaardigheden aan te leren (voor zowel leidinggevenden en medewerkers).

Voorbeeld 2: Begeleiding bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Welzijnsinterventies voor zowel leidinggevenden als medewerkers met workshops voor inzichten en tools om negatieve stress te leren beheersen en veerkracht te verhogen, specifiek vanuit het perspectief van telewerk, remote teamwork en teamwerking op anderhalve meter. En dit voor uiteenlopende thema’s zoals onder andere (digitale) communicatie en samenwerking op afstand, betrokkenheid en verbondenheid cultiveren, work/life balance, leiderschap voor remote teams,…

Voorbeeld 3: Vragen rond werkorganisatie in crisistijd

– Ondersteuning voor HR en leidinggevenden ivm het begeleiden van medewerkers die zich zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen
– Werken aan mindset, positiviteit en hoop: Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid?
– Motivatie en engagement: Hoe houd je medewerkers gemotiveerd in uitdagende tijden?
– Teamverbinding en betrokkenheid stimuleren
– Leiderschap in uitdagende tijden

Meest recente info vanuit de Vlaamse Overheid

Voor de laatste updates en de meest recente info omtrent de werkbaarheidscheques verwijzen we naar
de website van de Vlaamse Overheid en/of de website van Vlaio.

Voor meer info omtrent Werkbaar Werk kan je tevens terecht op deze website.

Klik op de links voor getuigenissen van Wisper en IN-Z omtrent hoe zij de werkbaarheidscheques hebben ingezet en wat ze daaruit geleerd hebben.

Meer weten over andere subsidiemogelijkheden?

Klik hier

Meer weten over andere subsidie-mogelijkheden?

Klik hier