“Hartelijk dank voor de lezing! We horen positieve geluiden vanuit de medewerkers en de opname wordt al teruggekeken. Ik spreek namens de werkgroep dat we de samenwerking als prettig hebben ervaren en tevreden zijn met het resultaat en de leuke en interessante lezing!”