“Ik wil graag mijn oprechte waardering uiten voor de teamcoaching rond mindfulness die Tryangle aan mijn team gaf. Griet Deca gaf blijk van een uitzonderlijke kennis over de well-being van medewerkers op het werk, mindfulness en werkplezier. Mijn team vond aanvankelijk dat er geen probleem was en zag dan ook niet meteen het nut in van een dergelijke coaching. Griet bracht echter de pijnpunten aan het licht en creëerde een veilige, ondersteunende omgeving waarin mijn team in interactie kon gaan om zo te groeien en te leren. De coaching bestond uit 2 sessies die goed gestructureerd waren. Elke deelnemer werd aangemoedigd om actief deel te nemen en zijn of haar ervaringen te delen. Het team ging zich hierdoor meer verbonden voelen en de deelnemers konden zo heel wat van elkaar leren. Naarmate de coaching vorderde, begon het nut ervan voor hen meer dan duidelijk te worden. Ik kan teamcoaching ten zeerste aanbevelen aan andere teams die op zoek zijn naar manieren om hun welzijn, werkgeluk en daardoor ook de productiviteit te verhogen.”