“Een heel leuke avond, waarbij de grens tussen comedy enerzijds en de ‘aux serieux’ van werkgeluk anderzijds heel goed bewaakt werd. Het was echt een leuke mix en een leuke interactie tussen Jurgen en Griet.”