Krijg 10.000€ om te investeren in welzijn op het werk

Welzijn op het werk: een hot topic

We schreven eerder al dat werken aan welzijn op het werk een vat vol tegenstellingen blijkt te zijn: Zowat alle organisaties vinden aandacht voor (fysiek en mentaal) welzijn belangrijker dan ooit, maar de actiebereidheid blijft ondermaats, welzijnsinterventies worden niet voldoende binnen een duurzaam beleid vormgegeven en de beschikbare subsidies blijven onderbenut.
Daarnaast zijn de genomen acties zijn niet altijd gebaseerd op objectieve inzichten maar geven werknemers wel aan dat ze het belangrijk vinden dat er vinger aan de pols wordt gehouden in verband met hun welzijn.

Voor bedrijven die nog geen werk gemaakt hadden van een duurzaam beleid waarin hun medewerkers centraal staan, is er goed nieuws: There is no better time to start than now! Stroop de mouwen op, ondersteun werknemers in hun zoektocht naar oplossingen en bied hen de begeleiding die nodig is om deze uitdagende tijden optimaal aan te kunnen. Start waar je vandaag staat en doe het gewoon!

Je krijgt trouwens 10.000€ ter beschikking van de Vlaamse Overheid om dit aan te pakken!

Jammer genoeg heeft de Vlaamse overheid aangegeven dat deze maatregel sterk onderbenut blijft, ondanks dat deze vorig jaar naar aanleiding van de coronacrisis werd uitgebreid (om naast enkel het in kaart brengen van de werkbaarheid van het werk ook verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers).

Wij verzamelden alle topline info en gingen nog even grasduinen in de mogelijke vragen en misverstanden die nog bestaan rond de Werkbaarheidscheques. 
Een samenvatting ontdek je hieronder:

Infographic Werkbaarheidscheques

Via deze link vind je een overzicht van alle belangrijkste elementen die je moet weten ivm deze subsidie.

Je kan hier ook een handige infographic over de Werkbaarheidscheques downloaden.

Werkbaarheidscheques in het kort

Deze subsidie is in het leven geroepen om de werkbaarheid in organisaties zowel in kaart te brengen als te verbeteren en dit met betrekking tot:
– de werkpost (werkomgeving en werkplek)
– de arbeidsorganisatie (beleid en procedures, manier van (samen)werken, ..)

Werkbaar werk behapt verschillende componenten zoals stress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans. Er wordt ook specifiek melding gemaakt van het psychosociaal welbevinden en de werkbaarheid en veiligheid voor werknemers, met nadruk op de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie.

Het gaat om een subsidie van 60% van het totaalbudget van een geschikt project, met een maximum van 10.000€. Het kan gaan om het uitvoeren van een meting of scan, EN/OF begeleiding en advies (consulting rond beleid, strategisch advies, ..), EN/OF verbeteringsactiviteiten (coaching, opleiding, acties,..). Ondernemingen in Vlaanderen (zowel KMO’s als grote ondernemingen) met minstens 1 medewerker, zowel uit de profit als de social profit sector komen in aanmerking.

Belangrijke watch-outs

Wacht niet te lang: Denk je na over investeren in welzijn op het werk? Kom dan nu in actie. Het totaalbudget voor 2021 is immers beperkt: first come first served.
– Tijdslimiet: De aanvraag kan ingediend worden tot 31.12.2021. Voor elk project geldt, vanaf de datum van aanvraag, een uitvoeringslimiet van maximaal 6 maand.
– Voorwaarden ivm De-minimis: Er geldt een beperking voor de staatssteun die een onderneming mag ontvangen over de voorbije drie jaar (tot een plafond van 200.000€).
– Geen dubbelfinanciering: eenzelfde project kan niet door verschillende steunmaatregelen worden gesubsidieerd.

Enkele Q&A’s

Hieronder vind je een greep uit de vragen die we de afgelopen tijd hebben ontvangen in verband met de werkbaarheidscheques.

Is mijn onderneming niet te groot – of te klein – om in aanmerking te komen? Anders dan bij de KMO-Portefeuille is er voor de werkbaarheidscheques geen limiet qua organisatiegrootte. De enige voorwaarde die genoemd wordt rond het aantal medewerkers is minimaal 1 werknemer in dienst hebben.

Komen VZWs in aanmerking voor de WBC? Non-profit komt niet in aanmerking voor de subsidie, maar organisaties binnen de social profit (of de lokale diensteneconomie) zoals maatwerkbedrijven en sociale en beschutte werkplaatsen, in principe wel. Voor duidelijkheid omtrent specifieke gevallen kan je je best altijd informeren bij de Vlaamse Overheid zelf (werkbaarheidscheque@vlaanderen.be).

Gaat het enkel om ondersteuning qua sport of vitaliteit? Neen, werkbaar werk, werken aan welzijn op het werk of corporate well-being zijn veel bredere concept die nog veel meer coveren dan bijvoorbeeld beweging en gezonde voeding. Ook aspecten rond omgaan met stress, mentaal welzijn, mindset, gezonde (thuis)werkplek, connectie en verbinding, optimaal leidinggeven en samenwerken, competenties, … komen in aanmerking voor de ondersteuning met de WBC omdat ze elk op hun eigen manier bijdragen aan de motivatie, veerkracht en productiviteit van medewerkers. Daarenboven kunnen organisaties rond deze thema’s zowel strategisch gaan werken (en begeleiding voor het uitstippelen van een welzijnsbeleid aanvragen), maar ook de operationele ondersteuning of training van leidinggevenden, of het bieden van tools, workshops en dergelijke voor medewerkers komen in aanmerking.

Gaat het enkel om een scan of meting? Neen, de werkbaarheidscheques zijn vorig jaar uitgebreid waardoor ze nu ook de activiteiten omvatten om werkbaar werk te verbeteren. Er kan natuurlijk nog steeds gecombineerd worden (scan + acties). En ook al wordt een scan wel aanbevolen om gericht actie te ondernemen, ook enkel de welzijnsactiviteiten ter verbetering komen in aanmerking.

Wat betekent die 60% subsidie precies? Het gaat om een subsidie van 60% op het totale bedrag van een project, exclusief BTW. Er geldt een absoluut maximum van 10.000€ per ondernemingsnummer. Dat betekent concreet dat een uitgave van 16.666€ een maximale subsidie van 10.000€ oplevert.

Kan ik een project dat ik vorige maand liet uitvoeren alsnog laten financieren? Nee, de werkbaarheidscheques hebben geen terugwerkende kracht. Het geldt enkel voor projecten die vooraf worden aangevraagd.

Is er een lijst van erkende dienstverleners? Ja, deze kan je hier vinden: lijst van erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille of dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie. Tryangle is eveneens een erkende dienstverlener en heeft natuurlijk heel wat kennis en ervaring in petto rond welzijnsinterventies.

Is het een complexe aanvraagprocedure met veel werklast en papierwerk? Nee, het gaat om een vrij eenvoudige procedure (lees er hier meer over) en Tryangle helpt trouwens graag om alles in goede banen te leiden.

Hoe snel wordt mijn aanvraag goedgekeurd? De Vlaamse Overheid doet zijn uiterste best om de aanvragen zo snel mogelijk goed te keuren (ongeveer drie weken), maar dit is zeker niet altijd mogelijk. We raden daarom ook aan – vanwege de beperkte projectdoorlooptijd van 6 maanden – om niet te wachten en meteen na de aanvraag de uitvoering van gegronde projecten alvast op te starten.

Hoelang moet ik wachten op de terugbetaling? Zodra je je factuur hebt ingediend, wordt de subsidie normaal binnen de maand uitbetaald. Let op, het gaat hier om een pre-financiering: jij betaalt de volledige factuur aan de dienstverlener, de overheid stort jou nadien het gesubsidieerde bedrag terug.

Hoeveel tijd heb ik nog? Ons advies: Wacht niet te lang! Er is natuurlijk een beperking qua totaalbudget dat de Vlaamse Overheid ter beschikking heeft. De cheques zijn tot nog toe sterk ondergebruikt gebleven en de nood naar welzijnsinterventies is hoger dan ooit, vandaar onze warme oproep om alsnog in actie te schieten. Maar… als de pot op is, is hij op. Daarenboven kunnen nieuwe aanvragen slechts ingediend worden tot 31.12.2022. In een uiterste limietscenario kan je dus de aanvraag nog op de valreep indienen in december 2022 en heb je nog 6 maand de tijd (tot juni 2023) voor de uitvoering. Indien er dan echter een afkeuring volgt, heb je natuurlijk geen flexibiliteit meer om alsnog aan te passen of een nieuw project in te dienen.

???? Heb jij nog andere prangende vragen? Ontdek hier nog meer Q&A’s of neem contact met ons op.

Inspiratie en voorbeeldprojecten die in aanmerking komen voor werkbaarheidscheques

Ontdek de complete “meten + weten + actie Welzijnspakketten” die jouw organisatie een all-in-one aanpak bieden om zowel de juiste inzichten én stappen te zetten naar meer welzijn en werkbaar werk.

 

werkbaar werk

Ontdek via deze link nog meer inspirerende voorbeeldprojecten die reeds worden uitgevoerd met ondersteuning van deze cheques.

 

Nog meer weten? 

webinar werkbaarheidscheques

Herbekijk hier een webinar over de werkbaarheidscheques.

You might be interested in …